Ouderen, zieken en gehandicapten die zorg krijgen van de gemeente, kunnen vanaf 2015 het dringende verzoek krijgen om vrijwilligerswerk te verrichten. 

Dat meldt de Volkskrant donderdag.

De krant kreeg een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in handen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

''Eenzaamheid kan mogelijk worden verminderd door bijvoorbeeld ouderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand'', schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het voorstel.

Er zou geen sprake zijn van verplichting. Wel mogen gemeenten hun ouderen, zieken en gehandicapten voorhouden dat ze in ruil voor de zorg die ze krijgen, best iets terug mogen doen voor de samenleving, aldus de krant.

Volgens de Volkskrant is het voorstel woensdagavond naar de Tweede Kamer gestuurd.