Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën beraadt zich na nieuwe gesprekken met de oppositie over een nieuw voorstel dat richting moet geven in de onderhandelingen over de kabinetsplannen van 2014. 

Dit bleek woensdag na de tweede ronde onderhandelingen met de oppositie waarin het kabinet steun zoekt voor de plannen voor 2014. Dat voorstel komt waarschijnlijk nog woensdagmiddag.

De oppositiepartijen dringen er bij het kabinet op aan zo snel mogelijk met keuzes te komen over met wie het verder wil onderhandelen en op welke onderwerpen er bij het kabinet ruimte zit. Dijsselbloem komt daarom met een nieuwe brief richting de oppositie, aldus Sybrand Buma van het CDA. "Wat mij betreft komt dat zo snel mogelijk."

Dijsselbloem sprak met de fractievoorzitters en financiële woordvoerders van de oppositiepartijen en trok daarvoor per gesprek drie kwartier uit. Het langste praatte hij met D66: een uur. De SGP en 50Plus stuurden alleen de financiële woordvoerders. 

Rituele dans

Zowel ChristenUnie en D66 lieten na afloop van de gesprekken afzonderlijk weten dat de gesprekken een 'rituele dans'  dreigen te worden. 

"We moeten oppassen dat dit niet een herhaling van zetten wordt", aldus Alexander Pechtold van D66. "Het dreigt een rituele dans te worden." Ook Slob van de ChristenUnie liet zich in die bewoordingen uit. 

Het kabinet heeft de steun van de oppositie voor de kabinetsplannen nodig, omdat regeringspartijen VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

Andere koers

Voor het CDA is het 'van belang dat er echt een andere koers komt dan in het stuk dat naar de Kamer is gegaan'. "Dijsselbloem beseft dat hij een keuze moet maken en hij komt met een ander voorstel. ", aldus Sybrand Buma. "Als het weer pappen en nathouden is dan heeft verder praten geen zin."

Duidelijkheid

Ook Pechtold stelde dat het kabinet met meer moet komen dan "een honderd miljoen hier en daar."

Arie Slob van de ChristenUnie stelde na vanavond meer duidelijkheid van de minister te verwachten over met welke partijen het aan tafel wil. Als het kabinet vandaag niet verder beweegt, heeft het voor zijn partij geen zin om verder te praten zo stelde hij. "Dan maar zonder ons."

Politieke keuze

Bram van Ojik van GroenLinks benadrukte na afloop van het gesprek dat het kabinet juist de tijd moet nemen om met een 'goed en zorgvuldig' voorstel te komen. Oplossingen hoeven volgens hem niet 'binnen 24 uur' aangedragen te worden. "Het kabinet is al zoveel tijd verloren omdat het niet kon kiezen."

Als een voorstel komt dan moet het kabinet wel echt een politieke keuze maken of het 'over links of over rechts' wil. "Als dat niet gebeurt dan heeft verder praten weinig zin. Het gaat niet meer alleen om de cijfertjes."

De dag begon met een gesprek met SGP'er Elbert Dijkgraaf. Die stelde dat de gesprekken "een goede kant" op gaan, al zag hij nog te weinig ruimte ontstaan voor de SGP-voorstellen voor gezinnen. 

Beren

Na Dijkgraaf volgde Norbert Klein van 50PLUS. Die stelde na afloop nog 'heel veel beren op de weg te zien'. "Ik zie het zwaar in." 

Alle partijen stelden na de gesprekken nog eens hun standpunten en ideëen aan Dijsselbloem te hebben voorgelegd. 

Vlak voor twee uur kwam er een einde aan de gesprekken. In de middag wordt de balans opgemaakt door Dijsselbloem, waarna een nieuwe brief aan de oppositie volgt. Vanavond volgt dan waarschijnlijk nog een nieuw overleg met alle partijen gezamenlijk. 

Teleurgesteld

Dijsselbloem sprak dinsdag ook al met de fracties uit de Tweede Kamer. Die reageerden toen allen teleurgesteld over de voortgang van de onderhandelingen over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Een notitie van Dijsselbloem met een aantal voorstellen, waaronder extra geld voor onderwijs en het terugschroeven van belastingverhogingen gefinancierd door de invoering van een vliegtaks, vielen niet in goede aarde.

Dijsselbloem

Partijen als CDA, D66 en de ChristenUnie zeiden allen dat in de gesprekken van woensdag echt stappen gezet moeten worden. Dijsselbloem daarentegen zei  dinsdagavond dat er ook bij de oppositie voorstellen liggen die "moeilijk zijn te verenigen met elkaar."

Dijsselbloem liet weten: "Ze willen veel ruimte en die ruimte is er ook wel: er is nog geen eindbod geweest. Ik ben bezig het merendeel van de plannen van het kabinet te verbreden. De komende dagen zullen we richting moeilijkere keuzes gaan."