Het kabinet heeft geen financiële ruimte om te voldoen aan de eisen van de oppositiepartijen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z.

Hij werd bevraagd over de onderhandelingen die hij ook dinsdagavond weer voert met de financieel specialisten van acht fracties uit de Tweede Kamer.

"Er zijn uiteenlopende wensen en er is geen financiële ruimte. Zo simpel is het'', aldus Dijsselbloem, die dus vast houdt aan het bedrag van zes miljard euro dat het kabinet wil bezuinigen. 

Hij zei dat je "politiek inhoudelijk" van alles kunt vinden van de Europese begrotingsregels en de afspraak om zes miljard te bezuinigen, maar de werkelijkheid is dat het niet voor niks is afgesproken en dat Nederland zelfs het voortouw nam voor strengere regels. "En dit is het minimale wat we moeten doen."

Wel is Dijsselbloem bereid te kijken of de invulling van de bezuinigingen en de lastenverzwaringen "slimmer" kan, met minder zware gevolgen voor bepaalde groepen. Maar er moet voor aanpassingen wel financiële dekking gevonden worden, waarschuwde hij.

Sociaal akkoord

Het versnellen van onderdelen van het sociaal akkoord, zoals D66 en CDA willen, is wel mogelijk, maar het levert voor de overheidsfinanciën in 2014 niets op. En het kabinet hecht er zeer aan om de handtekeningen van de sociale partners onder het sociaal akkoord te behouden.

Dijsselbloem ziet een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor politici om bij het huidige "precaire" wereldwijde economische herstel tot oplossingen te komen, niet alleen in Nederland maar ook in eurolanden als Italië, Griekenland en Portugal.

Maar dat geldt ook voor de VS, waar geruzied wordt over het schuldenplafond. "Ik zou het heel slecht vinden als de onmogelijkheid om tot een akkoord te komen de economie schade toebrengt."

In Nederland dreigen problemen als in de VS volgens Dijsselbloem niet, ook niet als het Belastingplan zou worden weggestemd in de Eerste Kamer. Uitgaven gaan door, maar "sommige groepen" zouden wel heel veel last kunnen krijgen als de reparatie van hun koopkrachtverlies niet doorgaat als het Belastingplan niet wordt aangenomen.

Oppositie

Volgens het kabinet kan het bedrag van zes miljard niet omlaag, omdat de Europese Commissie Nederland dan een boete van meer dan één miljard oplegt. In de oppositiefracties wordt dit dreigement niet serieus genomen. "Brussel gaat echt geen boete opleggen als je met serieuze plannen komt."

De oppositie vindt dat het kabinet dinsdagavond moet bewegen in zijn onderhandelingen met de coalitie. "We kunnen niet eindeloos doorgaan met het bekijken van varianten. Er moeten keuzes gemaakt worden", zegt D66-leider Alexander Pechtold. Ook zijn CDA-collega Sybrand Buma vindt dat er iets moet gebeuren.

Net als in de eerste gespreksronde maandag zitten dinsdagavond ook de regeringsfracties VVD en PvdA aan tafel. Het kabinet is van de oppositie afhankelijk omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft. Haast is geboden, want volgende week zijn de financiële beschouwingen, het jaarlijkse debat over het financiële beleid van het kabinet.

Vergroening

De oppositie wil ook dat het kabinet volgend jaar de lasten minder verhoogt, omdat dat slecht is voor de economie. Vergroening van het belastingstelsel, waardoor de vervuiler betaalt, kan daarbij behulpzaam zijn. Vooral GroenLinks zet daarop in; voor de overige fracties lijkt vergroening geen hoofdzaak.

SP en PVV doen niet mee aan de besprekingen met Dijsselbloem. De Partij voor de Dieren haakte maandag ook af. Deze drie partijen willen dat het kabinet aftreedt.

PvdA-leider Diederik Samsom zei dinsdagmiddag "de urgentie te voelen" om tot afspraken met de oppositie te komen. "Bij voorkeur vóór de financiële beschouwingen."

De regeringsfracties verwachten niet dat ze één akkoord met alle oppositiepartijen kunnen sluiten, omdat die onderling ook verdeeld zijn. Ze zetten hun kaarten vooral op deelakkoorden.