Circa tweeduizend mensen en instanties hebben een zienswijze ingediend op het plan voor het ontpolderen van de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Dat heeft een woordvoerster van de provincie dinsdag gezegd.

Tot maandag middernacht konden zienswijzen op het project worden ingediend. Volgens Marga de Feijter van de actiegroep Red onze Polder worden in zeker 1700 visies bezwaren aangevoerd tegen het laten binnenstromen van zout water in de Hedwigepolder.

''Circa 1500 zienswijzen hebben we onlangs aan de verantwoordelijke gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen overhandigd'', aldus de Feijter. ''Daarna zijn er nog enkele honderden verstuurd.''

Bezwaren

Een juridisch medewerkster van de provincie bevestigt dat vooral veel bezwaren tegen de ontpoldering zijn ingediend. ''Maar er zijn ook zienswijzen met een positieve strekking binnengekomen.'' Alle ingediende visies worden nu samengevat en thematisch gerangschikt in een 'nota zienswijzen'.

De komende maanden gebruikt de provincie om alle vragen te beantwoorden en het plan aan te passen, mocht daartoe aanleiding zijn. Het definitieve plan en uitvoeringsbesluit worden in januari ter inzage gelegd.

Vogels

Vogelbescherming Nederland riep dinsdag op tot het zetten van vaart achter de ontpoldering. De organisatie stelt dat er door ontpolderen meer voedsel komt voor de enorme aantallen vogels die in de Westerschelde broeden of tijdens de trekperiode eten zoeken.

''Maar met die 300 hectare natuurherstel in de Hedwigepolder zijn we er nog niet'', zegt een woordvoerder van de Vogelbescherming. ''Volgens het Scheldeverdrag ligt er een opdracht voor in totaal 600 hectare. Dat betekent dat er nog eens 300 hectare moet worden vrijgemaakt voor natuurcompensatie.''

Gesteggel

In december nam het kabinet het besluit de Hedwigepolder onder water te zetten, na jarenlang gesteggel. Tegenstanders van het plan vinden dat er in de loop der jaren al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan.