Ook grotere bedrijven kunnen onder voorwaarden profiteren van het fonds van 750 miljoen waarmee minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden wil helpen. 

Dat staat in een uitwerking van het fonds dat ze maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens Ploumen kunnen grotere ondernemingen alleen geld uit het fonds krijgen ''voor zover dat noodzakelijk is voor de middelgrote en kleine bedrijven waarmee zij samenwerken en als in die samenwerking het accent op het midden- en kleinbedrijf ligt''.

Naast het mkb gaat het fonds extra aandacht besteden aan jonge en vrouwelijke ondernemers en ondernemers in fragiele staten.

DGGF

Het fonds wordt begin volgend jaar actief. In 2014 en 2015 wordt er elk jaar honderd miljoen in het Dutch Good Growth Fund (DGGF) - zoals het potje officieel heet - gestopt.

In 2016 loopt dit bedrag op naar 250 miljoen en in 2017 gaat er driehonderd miljoen naar toe. Daarnaast wordt nog eens 75 miljoen vrijgemaakt voor technische assistentie. De DGGF geeft geen subsidie, maar leningen, garanties en aandelenparticipaties.

Exportfinanciering

Het fonds bestaat uit drie onderdelen. Het eerste richt zich op financiering van het Nederlandse mkb dat wil investeren in lage- en middeninkomenslanden.

Het tweede focust op financiering van het mkb in deze landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Tenslotte wordt er steun gegeven aan exportfinanciering van het Nederlandse mkb. Tot 2017 is voor elk van deze onderdelen 175 miljoen beschikbaar. De overgebleven 225 miljoen zal flexibel worden verdeeld over deze drie takken.

Er was eerder vanuit de oppositie veel kritiek op het fonds. Het plan zou niet goed zijn uitgewerkt en het zou te snel worden ingevoerd. Verder zou er vanuit het bedrijfsleven geen of weinig belangstelling voor bestaan.

Lees meer over ondernemen op NUzakelijk.nl