In de trein mag geen verschil zijn tussen eerste en tweede klas. Dat vindt de SP. Kamerlid Farshad Bashir zal er daarom dinsdag bij een debat in de Tweede Kamer voor pleiten dat het klassensysteem in de trein wordt afgeschaft.

"Een verschil in klassen is niet meer van deze tijd", aldus Bashir tegen NU.nl.

Volgens hem zorgt zijn voorstel ervoor dat de kwaliteit van de trein in zijn geheel omhoog gaat.

"Hierdoor zal reizen met de trein aantrekkelijker worden, waardoor meer mensen de trein zullen pakken", aldus de SP'er. "Daardoor zal er geen sprake zijn van verlies van inkomsten voor de NS."

Bovendien denkt hij dat zijn voorstel goedkoper is dan een dinsdagochtend gepresenteerd plan van D66 om de eerste klas toegankelijker te maken.

Opwaarderen

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven pleit er namelijk voor om in de trein te kunnen opwaarderen van tweede naar eerste klas.

In de trein moet het volgens haar mogelijk worden om te beslissen of er in de tweede of eerste klas gereisd zal worden, via een opwaardeerzuil of eventueel via de conducteur. Ze wil dat staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) de mogelijkheden hiervoor gaat onderzoeken.

Bashir wijst erop dat de incheckpaaltjes al een miljard hebben gekost en dat het voorstel van D66 dus te duur zal blijken.

Winter

Van Veldhoven stelt dat het afgelopen winterweer aantoonde dat er meer behoefte is aan flexibiliteit. "De treinen waren destijds vaak overvol en het was onduidelijk of tweedeklasreizigers ook in de eerste klas mochten reizen", aldus Van Veldhoven.

"Als je kan overstappen op eerste klas zorgt dit voor een betere verdeling van de reizigers en het ontlast de tweede klas."

Ze wil dat staatssecretaris Mansveld een proef start om te kijken hoe de eerste klas toegankelijker kan worden gemaakt.

Inkomsten

Van Veldhoven erkent dat het plaatsen van zuilen of oplaadpunten in de trein geld kost, maar dit kan volgens haar gecompenseerd worden door de hogere inkomsten door de toename van het aantal eersteklasreizigers. 

Ze wijst er op dat andere investeringen in de trein ook niet altijd direct inkomsten opleveren, zoals de wifi-verbinding.

Misdadig

Bashir laat weten dat zijn pleidooi om de eerste en tweede klas af te schaffen niet betekent dat er geen SP'er meer in de eerste klas te vinden zal zijn.

"We zijn ook voor afschaffen van de eerste kamer, maar daar zitten we ook in. Het is niet zo dat als we iets willen afschaffen we er zelf geen gebruik meer van maken", aldus de SP'er. "Het is dan ook niet misdadig om nu in de eerste klas te zitten."

Bashir krijgt in de Kamer weinig steun voor zijn voorstel. Vrijwel de gehele Kamer vindt dat de keuzevrijheid voor iets meer of minder comfort in de trein een goede zaak is.

Apart

VVD en ChristenUnie zullen er dinsdag voor pleiten om een einde te maken aan het aparte in- en uitchecken per vervoerder. Nu moet er voor elke ov-aanbieder apart worden ingecheckt. 

Betty de Boer (VVD) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) willen dat de vervoerders onderling afspraken maken over de verdeling van het geld zodat de reiziger niet langer wordt lastig gevallen met voortdurend in- en uitchecken.

"Ik kan met één tarief bellen van Vodafone naar KPN, en merk er niets van dat ik via twee netwerken bel. Maar voor de ov-chipkaart zijn er nog steeds geen simpele kilometerbundels die geldig zijn in trein, tram en bus", aldus De Boer.

De NS wilde vooruitlopend op het debat in de Tweede Kamer niet reageren op het voorstel van Bashir om de tweede klas af te schaffen.