Studenten en docenten moeten een sterkere rol krijgen bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op een opleiding.

Dat willen coalitiepartijen VVD en PvdA, zo laten zij weten aan NU.nl.

Volgens VVD en PvdA moet bij de beoordeling van een opleiding door een accreditatiecommissie ook gekeken worden naar de positie van de opleidingscommissie binnen een opleiding.

In deze commissie zijn studenten en docenten verenigd, maar volgens VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg is deze vaak "een papieren tijger" die slechts formeel bestaat.

De beoordelingscommissies moeten nu gaan bekijken of de opleidingscommissies ook daadwerkelijk hun werk als controleur en gesprekspartner van het bestuur invullen.

Ook moeten de opleidingscommissies waar mogelijk nauwer worden betrokken bij het opzetten van nieuwe opleidingen.

Instemmingsrecht

Eerder dit jaar stelde Duisenberg nog voor om te onderzoeken of de opleidingscommissies instemmingsrecht kunnen krijgen op de opleidingsprogramma's.

Zo ver wil hij nu niet gaan, maar ook het strengere toezicht op de rol van de opleidingscommissie binnen de opleiding is volgens hem een "megastap".

"Dit maakt aan studenten duidelijk dat de opleidingscommissie een serieus orgaan is om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken", aldus Duisenberg.

"Het zal er voor zorgen dat studenten en docenten zich verantwoordelijker voelen voor hun eigen opleiding."

Nieuwe opleiding

Volgens PvdA'er Mohammed Mohandis is het van belang om de studenten en docenten via de opleidingscommissies te betrekken bij het starten van een nieuwe opleiding. 

"Die zitten het dichtst op het onderwijs. Die moet je dus altijd betrekken om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren."

Studentenvakbond LSVb is blij met de stap. "Het is belangrijk dat er meer gekeken wordt naar de rol van de opleidingscommissie binnen de onderwijsinstelling. Dat voorkomt dat de opleidingcommissie een week voor de accreditatie wordt opgericht, puur om te laten zien dat ze er eentje hebben", aldus LSVb-voorzitter Jorien Janssen.

Maandagmiddag en -avond praat de Tweede Kamer met minister Jet Bussemaker (Onderwijs) over het versterken van de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs.