De Raad van State is bijzonder kritisch over het aangepaste plan van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) voor elektronische detentie middels de enkelband. 

Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover in De Telegraaf van maandag.

Teeven moest zijn plannen voor de zomer onder druk van de Tweede Kamer aanpassen. De nieuwe versie is nog niet naar de Tweede Kamer gegaan. Op dat moment wordt het advies van de Raad van State openbaar.

In juli besloot het kabinet dat elektronisch toezicht de zogeheten detentiefasering zou vervangen. Dat zijn programma's waarmee gedetineerden worden voorbereid op terugkeer in de samenleving. Verloven zijn daar een onderdeel van.

De bedoeling van het elektronisch toezicht is dat een gedetineerde met een enkelband het laatste gedeelte van zijn straf thuis uit kan zitten.

Een voorwaarde is dat minimaal de helft van de straf uitgezeten is. Ook mag de drager van de enkelband geen alcohol of drugs gebruiken of de woning verlaten.

Controle

Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet in juli weten dat onaangekondigde controles moeten zorgen voor een goede naleving van de regels. Bij overtreding ervan zou de gedetineerde weer worden opgesloten.

''Een goede voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de samenleving vraagt allereerst de inzet van de gedetineerde zelf", aldus het kabinet. Met de enkelband wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de gedetineerde zelf, ''diens gedrag en motivatie", aldus het ministerie destijds.

In het advies van de Raad van State staat volgens De Telegraaf dat Teevens plan slecht onderbouwd is, mogelijk gevaarlijk en dat het waarschijnlijk het beoogde bezuinigingsbedrag niet eens haalt.

Staatssecretaris Teeven is het niet eens met de kritiek van de Raad van State. Hij stuurt zijn wetsvoorstel voor elektronische detentie gewoon naar de Tweede Kamer.