Ook in Rwanda zal Nederland samen met de Clinton Foundation kleine boeren helpen met het op een verantwoorde en duurzame manier verhogen van hun productie. 

Hiermee moet meer voedselzekerheid worden gecreëerd. Dat vertelt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in een interview met NU.nl.

"We willen in Rwanda boeren helpen hun oogsten te verbeteren, maar ook in de rest van de voedselketen willen we ervaringen delen. Bijvoorbeeld over hoe sla je voedsel op, hoe verkoop je het."

Eerder al werd bekend dat Nederland in Malawi en Tanzania zo’n 20.000 boeren zal helpen met het verbeteren van hun productie. Dijksma: "Nederland speelt hierin samen met de Clinton Foundation en de Wereld Bank een coördinerende rol, maar de bedoeling is dat zo’n 75 landen in totaal de voedselproductie in de wereld op pijl gaan houden."

Groei bevolking

Volgens berekeningen van de Verenigde Naties groeit de wereldbevolking tot 2050 met 2 miljard naar 9 miljard mensen en gezien de oneerlijke voedselverdeling wereldwijd zal er veel werk moeten worden verzet om iedereen tegen die tijd te eten kunnen geven.

"We moeten gezamenlijk onze schouders onder de gedeelde agenda zetten. Hoe gaan we de voedselproductie wereldwijd zo inrichten dat we met respect voor de aarde met grondstoffen omgaan en tegelijkertijd ook het klimaat daarbij waarde laten hebben."

Bekijk een deel van het interview:

Rol Nederland

Zondag begint de Eerste Internationale Conferentie over Wereldwijde Voedselzekerheid in Noordwijkerhout. Onderzoekers uit verschillende vakgebieden zullen hun kennis van voedselproductie en toegang tot voedsel uitwisselen. Volgens Dijksma is Nederland een belangrijke partner als het gaat om ideeën ontwikkelen over voedselzekerheid omdat we nummer twee in de wereld zijn, na de Verenigde Staten (VS), op het gebied van landbouwproductie.

"Ik denk dat die groene revolutie voor de deur staat." Ook al lijken de projecten in Malawi, Tanzania en Rwanda kleine initiatieven, volgens Dijksma zijn er al veel landen geïnteresseerd om mee te zoeken naar slimmere manieren om landbouw op langere termijn te verduurzamen.

"Onder meer verschillende Afrikaanse landen, maar ook de Verenigde Staten en Australië hebben interesse in deze zogenoemde Climate-Smart Agriculture om het landbouwbeleid zo te veranderen dat het meer voedselzekerheid in de toekomst kan garanderen. Het is een organische verandering, het gaat niet van vandaag op morgen, maar die verandering moet wel nu vorm krijgen."

Klimaatveranderingen

Afgelopen week bleek uit een rapport van Oxfam Novib dat de invloed van de klimaatveranderingen op voedselzekerheid veel breder is dan gedacht. Niet alleen oogsten worden schaarser, ook gaat de kwaliteit ervan achteruit. Tegelijkertijd stijgen de voedselprijzen, maar dalen de inkomens van mensen die afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt.

"We moeten wereldwijd een omslag maken en ons realiseren hoe belangrijk het klimaat is voor ons voedselvraagstuk", zegt Dijksma. Ondanks dat grote landen als China en de VS tijdens klimaatconferenties niet voorop staan als het gaat om het aanpassen van hun milieubeleid, toch denkt de staatssecretaris dat in elk geval de VS wel op het punt staan een 'omslag te maken' vanwege hun interesse in klimaat slimme landbouw.

Europees beleid

Daarnaast heeft de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Europees landbouwbeleid waar eind september in het Europees parlement over wordt gestemd, onder meer verduurzaming op de planning staan.

"Al die afspraken bij elkaar die vooral gericht zijn op de innovatie van onze productie, maken dat ik kansen zie om die agenda, zowel Europees als wereldwijd, voet aan de grond te laten krijgen."

Voedselschandalen

Om de veiligheid van voedsel in de toekomst zeker te stellen moeten er, vooral in de vleesindustrie, minder schakels zitten tussen producent en consument om inzichtelijker maken wat er allemaal met ons voedsel gebeurt, stelt Dijksma. "We zijn een belangrijk landbouwland en hebben de betrouwbaarheid hoog te houden."

"Naar aanleiding van de incidenten die we de afgelopen maanden hebben meegemaakt (onder meer met paardenvlees en niet biologische eieren, red.), is er meer aandacht voor voedselfraude binnen Europa."

Wat Dijksma betreft moeten landen onderling aan gegevensuitwisseling doen om de 'rotte appels' uit het systeem te halen. "Wat je vaak ziet is dat fraudeurs de vlucht over de grens nemen en elders vrolijk opnieuw beginnen. Dat moeten we niet hebben, dat is hartstikke slecht. Het is daarom van belang dat de Unie (Europese Unie, red.) haar zaken op orde heeft."