De SP doet niet mee aan het overleg tussen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de financiële woordvoerders van de oppositiefracties. Tweede Kamerlid Arnold Merkies heeft dat zaterdag laten weten.

In het radioprogramma Tros Kamerbreed zei SP-senator Tiny Kox dat het weinig zin heeft mee te praten zolang het kabinet vasthoudt aan een extra bezuiniging van 6 miljard in 2014 en andere plannen die de SP vierkant afwijst.

De SP steunde afgelopen weken een motie van wantrouwen tegen het kabinet van de PVV. Ook die partij heeft laten weten niet mee te doen aan het overleg met Dijsselbloem. De PvdA-minister moet proberen steun te krijgen van (een deel van) de oppositie, omdat het kabinet in de Senaat geen meerderheid heeft.

Tweede Kamerlid Wouter Koolmees van D66, die wel deelneemt aan het overleg, vindt dat het gesprek niet alleen moet gaan over de begroting van volgend jaar, maar ook over de rest van de regeerperiode.

Schouders eronder

Koolmees voelt zich aangesproken door de oproep van Dijsselbloem om ''met zijn allen de schouders eronder te zetten'', maar vindt wel dat het kabinet afgelopen week duidelijk had moeten maken ''waar de ruimte zit''. Die ruimte was er volgens hem niet. ''Er werd gezegd dat alles bespreekbaar was, maar dat bleek afgelopen week niet'', aldus Koolmees.

Hij doelde op de algemene politieke beschouwingen van afgelopen woensdag en donderdag, het jaarlijkse Kamerdebat over de kabinetsplannen voor het jaar erop. Kabinet en oppositie konden daar niet tot elkaar komen, waarna werd afgesproken dat Dijsselbloem met de oppositiepartijen gaat praten.

Aan die bijeenkomst doen, zoals het er nu naar uitziet, naast D66 ook CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Partij van de Dieren en 50PLUS mee.