Willem Drees is volgens vijftig experts de beste premier van Nederland sinds 1900. Ruud Lubbers is de winnaar van een publiekspol.

NRC Handelsblad peilde de afgelopen maanden in samenwerking met bestuursdeskundige Paul 't Hart van de Universiteit Utrecht de meningen van experts en het publiek.

Drees had volgens experts ''het vermogen om kansen te benutten die de politieke context en tijdgeest boden''. Het gaat daarbij om ''gezag binnen en buiten de eigen partij, politiek/bestuurlijk vakmanschap en het realiseren van lang doorwerkende hervormingen''.

Willem Drees (PvdA) was in de jaren vijftig premier en wordt gezien als grondlegger van de Nederlandse verzorgingsstaat. De vijftig experts zijn onder meer biografen, historici en politicologen. Aan de publiekspoll deden ruim 3000 mensen mee.