GroenLinks pleit niet langer voor een kortere WW-duur of hervorming van het ontslagrecht maar kiest weer voor een ouderwets linkse koers.

Dat meldt dagblad Trouw. Volgens de krant presenteert partijleider Bram van Ojik zaterdag tijdens een ledendag in Den Haag zijn nieuwe visie op de arbeidsmarkt.

Hij zou hiermee breken met de meer liberale partijlijn die in 2005 door toenmalig partijleider Femke Halsema werd ingezet. Over een kortere WW-duur en het ontslagrecht wil Van Ojik pas praten als de economie en de arbeidsmarkt zijn aangetrokken. Deze punten stonden nog wel in het verkiezingsprogramma.

Er zouden 'Asscherbanen' komen, overheidsbanen voor mensen die moeite hebben aan de slag te komen. In zijn essay Kiezen om te delen, dat hij zaterdag presenteert, meent Van Ojik dat de aanpak van de werkloosheid op dit moment de hoogste prioriteit moet hebben. Hij vindt dat de politiek de verantwoordelijkheid daarvoor van zich afschuift.

Verzorgingsstaat

Van Ojik spreekt zich in zijn essay uit voor een brede verzorgingsstaat. De huidige verzorgingsstaat is volgens hem niet het resultaat van doordachte ideologie, maar van bezuinigingen. Ook wordt er te weinig rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals de groei van het aantal flexwerkers en werkende vrouwen.

Van Ojik wil dat er voor iedereen sociale bescherming komt, ongeacht de contractvorm waarin hij of zij werkt. Het vangnet voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moet aan de persoon gekoppeld zijn en niet aan een contract met een werkgever.