Verspilling in de zorg vindt over de gehele breedte plaats. Dat meldt minister Edith Schippers (Zorg) vrijdag aan NU.nl op basis van bevindingen van het meldpunt verspilling in de zorg.

Zowel in de curatieve zorg (ziekenhuizen, huisartsen) als in de langdurige zorg wordt onnodig geld uitgegeven, maar ook bij zorgverzekeraars en bij de overheid vindt deze verspilling plaats.

Wel gaan veruit de meeste meldingen over verspilling in de curatieve zorg en daarbinnen weer de meeste over ziekenhuiszorg. 

Bij de curatieve zorg komen vooral klachten binnen over onnodige zorg, wat tevens de meest gehoorde klacht over het totaal van alle meldingen. Bij langdurige zorg het probleem vooral lijkt te liggen bij bureaucratie en management.

Zo komen er veel meldingen binnen van verspilling van medicijnen, omdat die niet worden hergebruikt of onnodig worden voorgeschreven.

Het ministerie verzamelde afgelopen maanden ruim 17.000 meldingen. 

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van ministerie van VWS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk

Proef

Schippers schrijft dat er inmiddels een proef is gestart om te bezien of een systeem mogelijk is waarbij ingeleverde medicijnen vaker kunnen worden hergebruikt. De apothekers moeten dan de kwaliteit kunnen garanderen.

Ze wil de komende jaren naar concrete oplossingen zoeken met vertegenwoordigers uit het veld.

De aanpak van verspilling in de zorg is nodig om de zorgkosten naar beneden te krijgen.  

"Dat neemt niet weg dat sommige maatregelen tegen verspilling complex zijn en dat niet alle problemen eenvoudig zijn op te lossen. Complexiteit mag echter geen excuus zijn om een oplossing te vinden", aldus de minister.