Het zogenoemde Kinderpardon heeft 620 kinderen een verblijfsvergunning opgeleverd en nog eens 690 gezinsleden van deze kinderen.

Dat bleek vrijdag na de ministerraad. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zelf bekeek zo'n 40 gevallen apart. Een paar keer gaf hij alsnog een verblijfsvergunning.

Soms omdat hij binnen de regels nog mogelijkheden zag, soms puur vanuit zijn speciale bevoegdheid voor schrijnende gevallen.

Grensgevallen zullen blijven bestaan, daar is weinig aan te doen, viel op te maken uit een toelichting van Teeven. ''Daar zal altijd een gevoel van onrechtvaardigheid om blijven bestaan.''

Maar er zijn duidelijke regels gehanteerd over leeftijd, asielaanvraag, verblijfsduur in Nederland en zichtbaarheid voor de overheid.

Aanvragen

Volgens die regels zou bijvoorbeeld Wime, een Angolees die van zijn 22 levensjaren er al twaalf in Nederland woont, geen grensgeval zijn, zo lijkt. De jongeman, voor wie de oppositie op de bres is gesprongen, zou het waarschijnlijk moeten hebben van de zogenoemde 'discretionaire' bevoegdheid.

Inmiddels kunnen geen aanvragen meer worden gedaan voor de overgangsregeling. De bewindsman verwacht nog wel in het kader hiervan nog enige verblijfsvergunningen te zullen geven omdat er nog zo'n 1300 bezwaren tegen afwijzingen lopen.

Teeven hoopt volgend jaar april klaar te zijn. Hij rekent er niet erg op dat er dan nog gauw weer een dergelijke regeling komt: ''Anders blijven we aan het pardonneren''.

Reactie

Vluchtelingwerk schrijft in een reactie op het Pardon dat het aantal gezinnen dat mag blijven nog te laag is. ''Dit betekent dat er veel gewortelde kinderen buiten de boot vallen.''

''Kinderen waarvan de ouders wel bekend waren bij de gemeente waarin ze verbleven, maar niet bij de rijksoverheid, vallen buiten de regeling. Onbegrijpelijk. Ook jongeren die net te oud zijn, zijn afgewezen'', aldus de organisatie.

Volgens Vluchtelingenwerk is de oplossing van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) ''weinig ruimhartig'' bij de beoordeling en is er van een echt Kinderpardon geen sprake.

Ook Defence for Children is kritisch. De organisatie vindt dat de overheid erg streng is en vraagt zich af of een paar gestelde eisen wel mogen, zoals de maximumleeftijd van twintig jaar. Defence for Children vindt dat jongeren tot 25 jaar in aanmerking zouden moeten komen. 

Overgangsregeling

Voor de overgangsregeling werden in totaal 3260 aanvragen ingediend (inclusief gezinsleden). Buiten de overgangsregeling zijn nog wel andere aanvragen mogelijk, maar dat is volgens gewoon beleid.

Hier geldt dat de aanvraag ingediend moet zijn voordat de verzoeker negentien jaar is en moet er wel meegewerkt zijn aan terugkeer. Ook moet de identiteit aangetoond zijn.

Uit de Rapportage Vreemdelingenketen blijkt vrijdag ook dat het aantal asielaanvragen is gestegen: 7670 aanvragen in de eerste helft van dit jaar tegen 6670 in de tweede helft van 2012. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren uit het toenemende aantal verzoeken van Syriërs.

In 2012 zijn in de hele Europese Unie 334.810 asielaanvragen ingediend. Duitsland, Frankrijk en Zweden kregen de meeste verzoeken. Nederland stond op de achtste plaats.