Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaat namens het kabinet gesprekken voeren met de oppositie om tot akkoorden te komen over de kabinetsplannen voor 2014.

Dat maakte premier Mark Rutte donderdag bekend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Zo kunnen we zien of we tot een gemeenschappelijk idee over de begrotingen kunnen komen", aldus Rutte.

Het is onduidelijk hoe de gesprekken precies zullen verlopen. Wel lijkt het erop dat Dijsselbloem zich zal richten op de vijf partijen (CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP) die concrete tegenvoorstellen hebben gedaan.

De voor volgende week gepland staande financiële beschouwingen worden vanwege de onderhandelingen uitgesteld.

Dijsselbloem over de onderhandelingen:

Duidelijkheid

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, die twee dagen duurden, kwam het nauwelijks tot toenadering tussen coalitie en oppositie. Het kabinet is voor steun in de Eerste Kamer afhankelijk van de oppositie. 

Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra moet er in het uiteindelijke pakket een "balans" zijn tussen de opvattingen van coalitie en oppositie, maar hij is wel bereid concessies te doen.

PvdA-leider Diederik Samsom kwam wel tot een akkoord met GroenLinks over beperking van 100 miljoen op de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Dit voorstel kreeg echter geen steun van de VVD en ook premier Rutte wilde het voorstel nog niet omarmen.

Omvang

Eerder in het debat zei premier Mark Rutte dat het kabinet over alles wil praten, maar niet over de omvang van het pakket bezuinigingen: zes miljard. 

Rutte zei dat de Brusselse begrotingsregels Nederland dwingen deze maatregelen te nemen. "Hier zit geen ruimte om af te wijken. Ik taxeer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat we de op onszelf afgeroepen boete van 1,2 miljard uit Brussel opgelegd zullen krijgen."

Volgens hem geldt een "agreement to disagree" tussen oppositie en coalitie. Hij roept de oppositie op niet met het kabinet te gaan onderhandelen over de omvang, maar om de invulling ervan. 

Sociaal akkoord

Ook zijn er volgens de premier weinig mogelijkheden om over afspraken uit het sociaal akkoord rond WW en ontslagrecht te heronderhandelen. 

"Die ruimte is heel beperkt of afwezig", zei de premier tegen D66-leider Alexander Pechtold en CDA-leider Sybrand Buma. Pechtold stelde dat het opnieuw onderhandelen met de sociale partners een voorwaarde is om zaken te kunnen doen met D66

D66 en CDA willen de hervormingen op de arbeidsmarkt bespoedigen, maar volgens Rutte is het effect hiervan beperkt.

Bovendien is het "opblazen" van het akkoord volgens hem slecht voor Nederland, omdat het voor onrust in de polder zorgt. Buma wees er op dat het primaat van het beleid niet ligt in de polder, maar in de politiek.

Nivellering

Rutte zei verder te willen spreken over de nivelleringsmaatregelen die het kabinet heeft voorgesteld. Wel moet er sprake blijven van een "evenwichtige inkomensverdeling".

Hij sprak tegen dat het doel van het kabinet is om te nivelleren. Wel zei hij het "volstrekt logisch" te vinden dat "de rekening van de crisis" niet bij iedereen even zwaar wordt neergelegd.

Lees hier ons LIVEBLOG (gesloten)

Bekijk hier de kabinetsplannen voor 2014