Premier Mark Rutte ziet geen ruimte om aan de omvang van het pakket van zes miljard voor 2014 te tornen. 

Dat zei hij donderdag op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Rutte zei dat de Brusselse begrotingsregels Nederland dwingen deze maatregelen te nemen. "Hier zit geen ruimte om af te wijken. Ik taxeer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat we de op onszelf afgeroepen boete van 1,2 miljard uit Brussel opgelegd zullen krijgen."

Agreement to disagree

Volgens hem geldt een "agreement to disagree" tussen oppositie en coalitie. Hij roept de oppositie op niet met het kabinet te gaan onderhandelen over de omvang, maar om de invulling ervan. Het kabinet is voor steun in de Eerste Kamer afhankelijk van de oppositie. 

Rutte zei open te staan om op alle fronten met de oppositie te spreken over de kabinetsplannen. Daarbij valt wat de premier betreft ook te spreken over de nivelleringsmaatregelen die het kabinet heeft voorgesteld. Wel moet er sprake blijven van een "evenwichtige inkomensverdeling".

Hij sprak tegen dat het doel van het kabinet is om te nivelleren. Wel zei hij het "volstrekt logisch" te vinden dat "de rekening van de crisis" niet bij iedereen even zwaar wordt neergelegd.

Ook daagde Buma de premier uit om te spreken over een pakket voor 2014 zonder lastenverzwaringen. Rutte zei dit graag te willen, maar dat het hem niet is gelukt en wees erop dat het CDA in de tegenbegroting ook lastenverzwaringen heeft opgenomen.

Sociaal akkoord

Rutte zei verder weinig of geen mogelijkheden te zien om over afspraken uit het sociaal akkoord rond WW en ontslagrecht te heronderhandelen. 

"Die ruimte is heel beperkt of afwezig", zei de premier tegen D66-leider Alexander Pechtold en CDA-leider Sybrand Buma. Pechtold stelde dat het opnieuw onderhandelen met de sociale partners een voorwaarde is om zaken te kunnen doen met D66

D66 en CDA willen de hervormingen op de arbeidsmarkt bespoedigen, maar volgens Rutte is het effect hiervan beperkt.

Bovendien is het "opblazen" van het akkoord volgens hem slecht voor Nederland, omdat het voor onrust in de polder zorgt. Buma wees er op dat het primaat van het beleid niet ligt in de polder, maar in de politiek.

Woede

Woensdag haalde PvdA-leider Diederik Samsom zich de woede van de oppositie op de hals door in hun ogen te weinig open te staan voor suggesties.

Met het CDA vond de PvdA-leider te beperkt in zijn bereidwilligheid om te praten over aanpassingen van de kabinetsplannen. 

Bij Buma liep de irritatie zo hoog op dat hij de PvdA-leider toeriep: "U zoekt het maar uit!". ChristenUnie-leider Arie Slob verzuchtte niet veel later: "Ik vrees dat ik me bij de heer Buma moet aansluiten."

Wereld

PVV-leider Geert Wilders riep de premier wederom op om naar huis te gaan. "In welke wereld leeft de minister-president? Hij moet toch zien dat Nederland hem totaal niet meer steunt." 

Rutte wees er op dat het kabinet maatregelen neemt, maar dat de crisis voortwoekert. "De resultaten van ons beleid zijn niet direct zichtbaar. Dan vind ik het logisch dat Nederlanders kritisch op ons zijn", aldus Rutte.

Lees hier ons LIVEBLOG

Bekijk hier de kabinetsplannen voor 2014