PVV-leider Geert Wilders heeft hard uitgehaald naar het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. 

Die zijn hypocriet omdat ze nu voor lastenverlichting pleiten, terwijl ze eerder hun handtekening hebben gezet onder een btw-verhoging van vier miljard. Dat zei Wilders dinsdag bij RTL Z.

"Ik vind het hypocriete partijen in politieke zin", zei Wilders. Tijdens het begrotingsakkoord uit 2012 hebben zij namelijk hun handtekening gezet onder de 'grootste belastingverhoging uit de afgelopen eeuw'. Dat zij in hun tegenbegrotingen nu minieme lastenverlichtingen opnemen, daarmee houden ze de kiezer voor de gek, aldus Wilders.

Nederland zit niet te wachten op zo'n 'lapzwanzerige oppositie', zei Wilders. Hij praat dan ook niet met Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Bram van Ojik (GroenLinks) of Arie Slob (ChristenUnie) over een gezamenlijke strategie. "Laat ze maar met zijn allen steengrillen en koekhappen", zei de PVV-leider. "Daar ga ik niet mee praten."

Stevig geluid

Wilders wil zelf een 'stevig geluid' laten klinken vanuit de oppositie. Daarom heeft hij geen tegenbegroting opgesteld, maar komt hij tijdens de algemene beschouwingen met een motie van wantrouwen. "Ik heb een boodschap en dat is dat het roer totaal om moet. Het kabinet moet naar huis."

Volgens de PVV'er is niet alleen sprake van een economische crisis, maar ook van een vertrouwenscrisis. "Niemand vertrouwt Mark Rutte nog of de VVD." Wilders gooit momenteel hoge ogen in de peilingen. Mocht hij de grootste partij worden na verkiezingen, dan wil hij de economische crisis te lijf gaan met belastingverlagingen. Het geld daarvoor vindt hij door te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en de afdracht aan de Europese Unie.

Roemer

SP-leider Emile Roemer is nog niet zo ver dat hij het kabinet naar huis wil sturen, zei hij eveneens bij RTL Z. Het is vooral aan de coalitiepartijen PvdA en VVD om te besluiten of zij nog willen doorregeren. Maar optimistisch is hij niet. "Iedereen die de politiek een beetje kent, ziet dat er grote problemen aan zitten te komen", zei Roemer. 

De verschillen tussen PvdA en VVD zijn 'megagroot'. Roemer voorspelt een 'hoop gesteggel en een hoop gedoe'. Ook zullen veel voorstellen het niet halen in de Eerste Kamer, verwacht hij. "Dan kun je je hardop gaan afvragen of het nog zin heeft als ze doorgaan." 

De SP kan de coalitie ook aan een meerderheid helpen in de senaat. Roemer is 'altijd bereid om goede wetsvoorstellen te steunen', zei hij. Zo wees hij erop dat de nieuwe flexwet voor negentig procent overeenkomt met de wensen van zijn partij. Bij die wet kan de SP het kabinet aan een meerderheid helpen, aldus Roemer.