De 200 miljoen euro die het kabinet heeft 'gevonden' om de lonen van ambtenaren volgend jaar iets te laten stijgen, wordt opgebracht door de verlaging van premies voor werkgevers. 

Dat blijkt uit antwoorden van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op vragen van de Tweede Kamer over de Miljoenennota die het kabinet vorige week heeft uitgebracht.

Over het wel of niet loslaten van de nullijn voor ambtenaren ontstond vorige week verwarring, doordat minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) onverwacht liet weten 200 miljoen euro te hebben gevonden om de lonen toch iets te laten stijgen. Dat bedrag stond echter niet in de begroting. De Kamer vroeg daarom opheldering.

In de dinsdag verstuurde antwoorden zet het kabinet uiteen dat het heeft besloten dat de arbeidsongeschiktheidspremie voor werkgevers nog dit jaar wordt verlaagd. Dit levert de werkgevers 1,3 miljard euro op. Voor de overheidswerkgevers gaat het om 200 miljoen euro.

Loonstijging

Ook afgezien van de 200 miljoen euro kunnen de lonen stijgen, omdat het kabinet toestaat dat secundaire arbeidsvoorwaarden worden 'ingeruild' voor meer loon.

Daarnaast wordt het toegestaan de voor 2015 voorziene loonstijging naar voren te halen. Werkgevers en werknemers moeten dit in onderling overleg regelen.

Het kabinet heeft nog altijd een bezuiniging van 750 miljoen euro ingeboekt op de salarissen in de collectieve sector. Die stijgen niet mee met de lonen in de marktsector. Alleen de zorg is uitgezonderd.