D66 wil volgend jaar niet 6 miljard, maar 4 miljard euro extra bezuinigen. 

Daardoor kunnen ambtenaren en onderwijzend personeel in 2014 wat extra's krijgen en komt er 800 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting.

Dat staat in de tegenbegroting die D66-leider Alexander Pechtold dinsdag zal presenteren. In een interview met de Persdienst van Wegener zegt Pechtold dat hij op langere termijn wel 6 miljard zal bezuinigen, zoals Brussel eist.

Volgend jaar opnieuw de lasten verzwaren, zoals het kabinet doet, is volgens hem niet verantwoord.

''Wij willen het evenwicht bewaren, geen sprintje naar de 6 miljard.''

In zijn tegenbegroting trekt D66 in 2014 een half miljard euro meer uit voor onderwijs. In de jaren daarna loopt dat bedrag op tot 1 miljard euro. De inkomstenbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting (een aftrekpost voor werkenden) stijgt.

Huishoudens hebben dan meer te besteden. Verder komt de partij met maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en wil ze werkgevers stimuleren ouderen en langdurig werklozen in dienst te nemen.

Bedrijfsleven

De democraten maken ook geld vrij voor investeringen in de bouw en lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De fiscale aftrek voor zzp'ers die het kabinet deels wil schrappen, blijft in de D66-plannen overeind.

Volgens de tegenbegroting van D66 moeten hervormingen in WW en ontslagrecht, pensioenen en gezondheidszorg eerder plaatsvinden dan het kabinet heeft aangekondigd. Dat betekent onder meer dat het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers moet worden opengebroken.

De maximale duur van een WW-uitkering (nu ruim 3 jaar) moet op termijn naar 1,5 jaar. In de kabinetsplannen gaat de WW-duur vanaf 2016 terug naar maximaal 2 jaar. Ook wil D66 het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk maken.

De Tweede Kamer debatteert deze week over de miljoenennota voor 2014 in de jaarlijkse algemene beschouwingen. Om zijn plannen te realiseren moet het kabinet zaken doen met de oppositie, want het heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid.''