De ChristenUnie vindt dat het kabinet dit najaar niet met één of twee partijen samenwerking moet zoeken, maar juist moet zorgen voor een breder draagvlak.

Dit laat Arie Slob van de ChristenUnie dinsdag weten aan NU.nl in een toelichting op de tegenbegroting van de partij.

De partij vindt, nadat deze tegenbegrotingen heeft bestudeerd van andere partijen, dat daarvoor genoeg kansen liggen voor het kabinet. "Het kabinet moet nu echt gaan bewegen. Het is voor hen onvermijdelijk om breder draagvlak te gaan zoeken", zo vindt Slob.

ChristenUnie stelt in de tegenbegroting voor volgend jaar drie miljard minder te bezuinigen dan het kabinet en daarmee het pakket van zes miljard los te laten.

CDA

De partij stelt daarnaast voor, precies zoals ook het CDA deed, de lasten voor gezinnen en bedrijven met drie miljard verlichten ten opzichte van de plannen van het kabinet. GroenLinks stelde maandag die lasten zelfs met 3,5 miljard te willen verminderen.

De ChristenUnie wil vooral de lasten op inkomen en arbeid verlagen, "forser dan het CDA". De lastenverlichtingen moeten vooral gelden voor lagere en middeninkomens.

Hypotheekrenteaftrek

De partij wil de hypotheekrenteaftrek verder aanpakken, door het maximale belastingtarief voor de aftrek te verlagen tot 50 procent. Ook stelt de partij een bovengrens van een miljoen euro waar de hypotheekrente voor mag gelden.

De partij zet daarnaast in op het verduurzamen van de economie en investeringen in de natuur en wil het gezinnen met kinderen ontzien via een verhoging van de kinderbijslag. Daarnaast vindt de partij bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking onterecht en wil het daar 200 miljoen euro extra voor uittrekken dan het kabinet.

Overlappingen

Slob stelt blij te zijn met de overlappingen met andere partijen als het CDA en D66. Deze laatste partij presenteert dinsdagmiddag haar tegenbegroting, CDA deed dat maandag al.

"Je ziet dat meerdere partijen vinden dat de lasten voor werkgevers en gezinnen omlaag moet. Ik hoop dat het kabinet zich niet op één of twee partijen gaat richten, maar een breder draagvlak gaat zoeken."

Dit is volgens Slob beter dan "dat je de frontale clash krijgt" met de oppositie over het bezuinigingspakket van zes miljard.

Omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, is de steun van andere oppositiepartijen voor het kabinet de komende maanden hard nodig.

Brussel

Lagere bezuinigingen zijn volgens ChristenUnie niet onrealistisch. "In onze tegenbegroting zit een aantal maatregelen, zoals de verdere aanpak van de hypotheekrenteaftrek die pas effect hebben op de langere termijn. Dat kan je in Brussel best uitleggen", zo vindt Slob.

Uit de doorrekening van de plannen door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de partij 1,1 miljard ombuigt op de collectieve uitgaven (vooral sociale zekerheid) en 1,7 miljard euro extra uit wil geven.

Het begrotingstekort van Nederland zou met de CU-plannen volgend jaar drie miljard (0,5 procent van het bbp) slechter uitvallen dan met de kabinetsplannen.