GroenLinks wil de lasten voor burgers en bedrijven verlichten met 3,5 miljard euro. De bezuinigingen van 6 miljard euro die het kabinet volgend jaar extra wil, moeten niet doorgaan.

Dat blijkt maandag uit de tegenbegroting van GroenLinks.

De partij kiest voor minder belasting op werk en juist meer op milieuvervuiling. Schone energie moet meer gestimuleerd worden en de zorg moet slimmer worden ingericht. Bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en huurders kunnen worden teruggedraaid.

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik roept het kabinet op om met hem te gaan praten in plaats van met het CDA dat maandag in zijn ogen een ''rechts alternatief'' voor de kabinetsplannen presenteerde.

Grootvervuilers

Hij wil belastingvoordelen voor fabrieken en kassen en andere 'grootvervuilers' afschaffen en extra geld uittrekken om huishoudens en bedrijven de omslag naar duurzame energie te laten maken.

GroenLinks houdt vast aan een percentage van 20 procent duurzame energie in 2020. In de zorg wil GroenLinks bezuinigen op topinkomens voor bestuurders en medisch specialisten en aan de meest vermogenden een extra bijdrage te vragen.

Wegen

GroenLinks wil onder meer 1,2 miljard extra uitgeven aan het spoor en 1,1 miljard aan onderwijs. De partij wil verder bezuinigen op wegen, een CO2-belasting invoeren (opbrengst 2,4 miljard), de accijnzen op brandstoffen verhogen met 15 cent per liter (opbrengst 2,1 miljard), een kilometerheffing invoeren en de aanschafbelasting op auto's verhogen (1,1 miljard). Een verpakkingsbelasting moet 900 miljoen opleveren.

Uit de doorrekening van de GroenLinks-plannen door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de partij 9,3 miljard ombuigt op de collectieve uitgaven (vooral sociale zekerheid) en 11,9 miljard euro extra uit wil geven. Het begrotingstekort van Nederland zou met de GroenLinks-plannen volgend jaar 6 miljard (1 procent van het bbp) slechter uitvallen dan met de kabinetsplannen.