Het CDA stelt een lastenverlichting voor van 2,9 miljard in 2014. Deze moet ten gunste komen aan gezinnen en bedrijven.

Dat heeft CDA-leider Sybrand Buma maandagochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de tegenbegroting.

Deze belastingverlagingen moeten betaald worden door onder meer het zorgpersoneel op de nullijn te zetten en de uitkeringen te ontkoppelen. Dat laatste wil zeggen dat de sociale uitkeringen bevroren worden.

Ook worden allerlei uitgaven van het kabinet, zoals subsidies en banenplannen, teruggedraaid en moeten hervormingen versneld worden doorgevoerd.

Buma wil onder meer het toetsingsinkomen voor de toeslagen zo aanpassen dat de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait niet meer meetellen bij het bepalen van de zorgtoeslag. Dit moet 430 miljoen opleveren.

Verlichting

Het grootste deel van de lastenverlichting moet behaald worden door de belastingschijven en de heffingskortingen niet te bevriezen zoals het kabinet voornemens is. Ook worden op andere manieren fiscaal de lasten voor werkenden en bedrijven verlaagd.

Het CDA wil verder in 2014 een miljard investeren in chronisch zieken, ouderen, gezinnen, infrastructuur, veiligheid en defensie.

Bekijk beelden van de presentatie:

Alternatief

Het alternatief richt zich volgens Buma op vijf pijlers: werken moet lonen, staatsschuld op orde, afbouwen van schulden, gericht investeren en het ontzien van de kwetsbaren.

Bij de presentatie van de tegenbegroting in Nieuwspoort stelde Buma dat het kabinet 'onvoldoende en op de verkeerde plekken' ingrijpt. "Dit kabinet verzwakt de ruggengraat van Nederland, de middeninkomens", aldus de CDA-leider. Hij spreekt van een groot gebrek aan vertrouwen, bij mensen en bij bedrijven. 

Dit is volgens hem het gevolg van lastenverzwaringen en nivelleringen. "Het medicijn van de lastenverzwaringen is uitgewerkt", aldus Buma. 

Volgens hem is het de opdracht om te zorgen voor een economisch sterk land. "Waar mensen niet naar de overheid kijken om dingen op te lossen."

Koerswijziging

Buma zei maandag in De Telegraaf dat hij in ruil voor de CDA-steun een forse koerswijziging van het kabinet eist.

Het kabinet van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en daarom is steun nodig van oppositiepartijen als het CDA.

Buma: ''Laat ik heel duidelijk zijn, ook om geen valse verwachtingen aan de andere kant te wekken. Wij willen geen lastenverzwaringen in dat 6 miljard pakket en geen nivellering."