PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) beschouwt het sociaal akkoord als een 'levend bezit' waarbinnen aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Dat zegt hij zaterdag tijdens de PvdA-ledenraad in Zwolle.

Hij wijst er op dat het akkoord op het punt van de doorbetaling bij slecht weer al is aangepast, na overleg tussen de sociale partners.

Asscher stelde dat het akkoord 'staat als een huis', maar wilde niet speculeren op eventuele aanpassingen bij de behandeling in Tweede of Eerste Kamer.

Hij wilde niet toezeggen dat het akkoord zoals het er nu ligt van A tot Z zal worden uitgevoerd. "Ik hou niet van 'volledig' en 'geen ruimte', maar als je vraagt of het akkoord zal worden uitgevoerd zoals het er nu ligt dan zeg ik: ja, dat gaan we doen."

Niet heilig

Zaterdagochtend stelt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in De Telegraaf dat wat hem betreft het sociaal akkoord niet heilig is.

Zijlstra wil de ruimte hebben om tot akkoorden te komen met partijen in de Kamer. 

"Voor mij is belangrijk dat er een breed draagvlak is. Maar er moeten ook besluiten worden genomen. Dat weten de sociale partners ook. Die hebben geen sociaal akkoord gesloten zodat daarmee géén besluiten worden genomen", aldus Zijlstra.

Asscher verwacht dat er parlementaire steun te vinden zal zijn voor de afspraken op het terrein van arbeidsmarkthervormingen in het sociaal akkoord.

"Ik verwacht dat op dat terrein er een hele ruime meerderheid zal zijn. Toen het akkoord gepresenteerd werd zeiden D66 en SP dat ze enthousiast zijn over de nieuwe flexwet", aldus de minister.