Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ziet mogelijkheden om deze kabinetsperiode alsnog tot een overeenkomst te komen met de PvdA over schaliegas.

Dat zegt hij in een gesprek met NU.nl.

"Dat debat wil ik graag in de Kamer hebben en dan zullen we kijken hoe het gaat", aldus de minister. 

"Dan zal ik het formuleren zoals ik het zie en dan zal hij het formuleren hoe hij het ziet en zullen we kijken of we bij elkaar in de buurt kunnen komen. Ik zie daar wel mogelijkheden voor."

Uitstel

Afgelopen week maakte Kamp bekend dat mogelijke proefboringen voor minstens anderhalf jaar zijn uitgesteld. Hij zei meer tijd te willen nemen om te kijken naar locaties voor de boringen. Ook was er op lokaal niveau en bij de PvdA veel verzet tegen de schaliegasplannen van het kabinet

PvdA-woordvoerder energie in de Tweede Kamer Jan Vos liet even later weten dat wat hem betreft ook over anderhalf jaar geen sprake kan zijn van proefboringen.

"De PvdA is er niet van overtuigd dat er schoon en veilig kan worden geboord. Ik voorzie ook niet dat we over anderhalf jaar wel zullen zeggen dat het schoon en veilig kan", aldus Vos tegen Radio 1.

Interview met Henk Kamp:

U noemde het onlangs nog een verplichting om de mogelijkheden van schaliegas te onderzoeken. Dit gezien de economische belangen, de energieafhankelijkheid, het energievraagstuk, etcetera. 

"Wat ik heb gezegd: als het op een verantwoorde manier kan dan moeten we het serieus overwegen. Het onderzoek dat we hebben laten doen was een belangrijke bouwsteen daarvoor. Daaruit bleek dat de risico's van de boringen goed te ondervangen zijn."

U leek wel heel erg te sturen richting schaliegas.

"Ik ben ook niet vies van schaliegas. Het gaat om methaangas. Er is geen verschil tussen schaliegas en aardgas. Het is alleen wat meer werk om het er uit te halen. De vraag is of je dat op een verantwoorde manier kan doen."

Schaliegas was toch bedoeld als tussenstap naar een volledig duurzame energievoorziening? Dan moet je er niet te lang mee wachten.

"Dat is er door anderen van gemaakt. De hoeveelheid gas die uit Slochteren komt is veel groter dan wat we aan schaliegas omhoog kunnen halen. We hadden drieduizend miljard m3 in Groningen. Daar is nog achthonderd miljard m3 van over." 

"De planning is dat dat nog een jaar of vijf of zes op dat niveau zou kunnen blijven. Pas als dat opdroogt moeten we gaan importeren uit Rusland en Noorwegen. En dan is schaliegas pas relevant."

Dus het uitstel is voor het economische belang niet zo relevant?

"Gelet op de hoeveelheid en de beschikbaarheid van Groningen inderdaad niet zo relevant." 

Het is niet zo dat de PvdA heeft gezegd: we kunnen niet naast de discussie over de JSF ook nog een discussie over schaliegas erbij hebben?

"Daar kan ik het antwoord 'nee' op geven."