De Partij voor Zeeland (PvZ) en de PVV hebben vrijdag een motie ingediend, waarin ze Gedeputeerde Staten vragen de medewerking aan de ontpoldering van de Hedwigepolder op te schorten.

De partijen trokken de motie weer in, nadat ze de toezegging hadden gekregen dat een rapport over het opslibben van het gebied na ontpoldering zeer zorgvuldig wordt bestudeerd.

Fractievoorzitter Johan Robesin van de PvZ zei dat in een nieuw rapport is vastgesteld dat de Hedwigepolder na ontpoldering jaarlijks 5 tot 10 centimeter zal opslibben. Van een getijdengebied met grote waarde voor de natuur is dan geen sprake meer.