Lidstaten van de Europese Unie mogen in de toekomst mogelijk hun begrotingstekort anders berekenen. 

Financiële experts binnen de Europese Unie hebben hierover een principeovereenkomst gesloten, vertelde een anonieme medewerker van de Europese Commissie vrijdag tegen persbureau AP.

De verandering in de rekenmethode zou Spanje veel meer ruimte opleveren in zijn begroting. Ook Ierland, Griekenland en Portugal zouden in - iets minder mate - profiteren van de wijziging.

De ministers van financiën van de 28 lidstaten bespreken de nieuwe methode volgende week, aldus de bron. Of er een akkoord komt is nog wel de vraag.

De landen die binnen het machtsblok vaak een strengere lijn volgen, zoals Duitsland, zouden de nieuwe berekeningen kunnen zien als een poging de druk op de noodlijdende landen wat te verlichten. Dat zou de in hun ogen noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen in die landen in gevaar kunnen brengen.

De lidstaten waren al wel betrokken bij het voorbereidende werk van de financiële experts.

Technisch

De wijziging in de rekenmethode is zeer technisch. In de nieuwe methode wordt de verhouding tussen potentiële groei van de economie van een land en de structurele groei anders berekend. Die verhouding wordt gebruikt om het structurele tekort van een land te berekenen.

Dat tekort vormt weer de basis waarop de Europese Commissie een oordeel vormt over het beleid van een land. Dit jaar is dat oordeel voor het eerst een vereiste.

Dat een andere methodologie wordt overwogen kan erop wijzen dat de Europese Unie zich wat aantrekt van de kritiek dat de strenge begrotingsregels de economische malaise in de regio hebben versterkt.

"Het versoepelen van de bezuinigingen door de begrotingsregels aan te passen is een grote stap", zegt Europa-specialist van de Boston University Vivien Schmidt. Als er een fiat komt, kan dat de 'economische problemen - en dus ook de politieke - in de zuidelijke landen en Ierland flink verminderen', aldus Schmidt.