Bijstandsgerechtigden kunnen op weinig steun van hun gemeente rekenen wanneer zij terug willen keren naar de arbeidsmarkt.

Dat stelt vakcentrale FNV na eigen onderzoek waar NU.nl over beschikt.

"Trajecten zonder loon, waar productie geleverd wordt zonder dat er sprake is van een leertraject, moeten stoppen", zegt Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. 

In het rapport 'Beter zicht op werken in de bijstand' staat dat meer dan de helft van de geënquêteerde bijstandsgerechtigden zegt dat er helemaal geen plan is om verder geholpen te worden.

Ervaring

Een ruime meerderheid, 70 procent, vindt dat er geen rekening is gehouden met hun opgedane werkervaring en vaardigheden.

Zo worden mensen in trajecten geplaatst om ‘werknemersvaardigheden en arbeidsritme’ op te doen, iets waar je als bijstandsgerechtigde met recente werkervaring volgens het rapport niet veel aan hebt.

Uit het onderzoek van de bond, waar 226 bijstandsgerechtigden uit zeventig gemeenten aan mee hebben gewerkt, blijkt dat slechts 10 procent van de ondervraagden wel verwacht een betere kans op betaald werk te krijgen dankzij het traject waar zij in zitten.

Divosa

Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, is het met de FNV eens dat regels rond de tegenprestatie die uitkeringsgerechtigden moeten uitvoeren om in aanmerking te komen voor een uitkering niet duidelijk genoeg zijn.

Volgens voorzitter René Paas proberen sociale diensten naar 'eer en geweten' invulling te geven aan de tegenprestatie, maar zou er meer duidelijkheid moeten zijn bij de uitvoering.

Verdringing

Werken in de bijstand zou ook tot verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie leiden omdat mensen met een uitkering werk doen dat anders wordt uitgevoerd door de lokale middenstand.

"De FNV wil dat zoveel mogelijk mensen betaalde arbeid verrichten. Initiatieven die dit stimuleren juichen we toe", zegt Kuin. "Maar de praktijk en het papieren beleid wijken fors van elkaar af." Hij wil hierover in debat gaan met de gemeenten.

Onderzoek

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zegde in juni van dit jaar de Tweede Kamer toe onderzoek te doen naar de arbeidsmarktpositie van werkenden in de bijstand. 

De staatssecretaris erkende in navolging van de FNV en de Kamer dat dit leidt tot "ingewikkeldheden".