Het zou beter zijn als de bezuinigingen op de rechtspraak uitgesteld zouden worden. Dit advies gaf voorzitter Maria van de Schepop van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) donderdag aan de Tweede Kamer.

De rechtbanken en gerechtshoven zitten tot aan hun nek in de veranderingsprocessen en het zou slecht zijn voor de kwaliteit van de rechtspraak als daar nog forse bezuinigingen overheen kwamen.

Niet alle rechters die deel uitmaken van de drie personen sterke rechtbanken lijken intussen allemaal altijd even goed voorbereid op een zaak. Dat valt dan vooral op door de vragen die ze stellen. Daaruit kan worden opgemaakt dat ze niet alle stukken volledig kennen. Dat zei Wanda van Kerkvoorden van de Nederlandse Orde van Advocaten donderdag tijdens dezelfde bijeenkomst. Het gaat volgens haar zowel om civiele als strafrechtbanken.

Uit rondvraag kwam bij haar het signaal naar voren dat het meer dan een incidenteel probleem is. Ze durft niet te zeggen of het ook al nadelige gevolgen heeft gehad. Maar er bestaat inderdaad wel vrees voor dwalingen bij de beroepsgroep.

Bewondering

Van Kerkvoorden sprak ook haar bewondering uit voor de inzet van de rechters en de wijze waarop zij hun werk doen. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de kwaliteit van de rechtspraak nog steeds als goed wordt beoordeeld. Dat zou ook voor een groot deel door de werklust en loyaliteit van de rechters komen.

Rinus Otte, vice-president van het gerechtshof in Arnhem en hoogleraar in de organisatie van de rechtspleging, vindt dat de rechters de organisatorische problemen in eigen huis moeten en kunnen oplossen.

De rechters vormen een hoogontwikkelde staatsmacht en heeft de politiek niet nodig, zo viel op te maken uit zijn betoog. ''Als staatsmacht zijn we tot meer in dan staat dan klagen.'' Daarbij denkt Otte aan het zoveel mogelijk voorkomen van aanhoudingen van rechtszaken, want die geven meer werk aan dezelfde zaak. Door een goede voorbereiding van zaken is op dit gebied al winst te behalen.