Nederland vindt dat Europa de komende jaren de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht flink moet terugdringen. 

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) en minister Henk Kamp (Economische Zaken) willen dat Brussel mikt op een doel van 40 procent minder uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2030 ten opzichte van 1990.

Dat schrijven de bewindslieden donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het doel voor 2020 was 20 procent ten opzichte van 1990, dus het gaat om een flinke stijging. Nederland pleit samen met Groot-Brittannië, Denemarken, Spanje en Frankrijk voor de 40 procent om zo op koers te blijven voor het uiteindelijke doel: 80-95 procent reductie in 2050.

Volgens Mansveld en Kamp is het verstandig voor Europa om op kop te lopen, omdat dit de wereldwijde klimaatonderhandelingen een impuls kan geven.

Groenboek

Afgelopen voorjaar kwam de Europese Commissie met een zogeheten groenboek om de aftrap te geven voor de discussie over een nieuw klimaatdoel voor 2030. De commissie stelde eveneens voor om te mikken op 40 procent.

Nu de lidstaten een standpunt hebben ingenomen, kan de discussie in Brussel beginnen. Daarbij wordt ook nog een onderzoek betrokken over de gevolgen van het klimaatbeleid voor de economie, dat dit najaar wordt verwacht.

Afgestemd

Mansveld en Kamp willen verder dat de Europese markt voor emissierechten (ETS), waarmee bedrijven hun uitstoot van CO2-gassen kunnen afkopen, wordt afgestemd op het doel dat de Europese landen overeenkomen.

Ook moet het systeem worden versterkt, omdat het nu niet goed werkt. De prijs van emissierechten is momenteel zo laag, dat die bedrijven er nauwelijks toe aanzet minder te vervuilen.

Het doel van de Verenigde Naties is om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Om dat te bereiken, moet minder CO2 worden uitgestoten.

Jaarlijks wordt er op klimaattoppen onderhandeld om tot ambitieuze afspraken te komen, maar dat leidt meestal niet tot een doorbraak. Daarom stellen landen of regio's elk hun eigen doelen op.