Een groot deel van de PvdA-Kamerleden voelt zich gepasseerd bij het kabinetsbesluit 37 Joint Strike Fighters (JSF) te kopen. 

De Kamerleden van de coalitiepartij hebben de indruk dat partijleider Diederik Samsom geen open debat meer wil, concludeert de Volkskrant uit gesprekken met negen fractieleden.

De Kamerleden willen het onbehagen volgens de krant vrijdag opnieuw aan de orde stellen tijdens een extra fractievergadering. "In de fractie hebben we nog niet gestemd over de JSF. Er is veel ongemak dat het kabinet wel al hiertoe heeft besloten", zegt een niet nader genoemd Kamerlid in de krant.

Een ander Kamerlid bevestigt dat binnen de fractie niet is gestemd, "terwijl een aantal fractieleden hier toch grote moeite mee heeft".

Stemming

Enkele PvdA-Kamerleden overwegen bij de vergadering van vrijdag een stemming aan te vragen. "Een stemming is niet goed voor de onderlinge verhoudingen, maar dit is zo'n gevoelig onderwerp", zegt een Kamerlid. Het zou moeilijk in te schatten zijn wat de uitkomst van een stemming wordt. "Ik sluit niet uit dat er aardig wat collega's tegen zijn."

De Kamerleden vermoeden dat het definitieve besluit voor de JSF te kiezen expres op Prinsjesdag naar buiten is gebracht, zodat het ondersneeuwt in het overige nieuws.

Kritisch rapport

De Algemene Rekenkamer publiceert donderdag een volgens de krant kritisch rapport over de aanschaf van de JSF. Een ingewijde stelt dat het veel munitie voor de criticasters bevat.

Hoewel het kabinet al openlijk voor de JSF heeft gekozen, hebben PvdA-defensiewoordvoerder Angelien Eijsink en anderen altijd gezegd dat het Rekenkamerrapport nog meetelt in de besluitvorming. Volgens enkele fractieleden is Eijsink, die lange tijd tegen was, inmiddels voor.

Dat de neuzen niet één kant op staan, zou mede komen doordat een vergadering werd uitgesteld omdat de buitenlandwoordvoerders niet konden komen. Zij moesten in Den Haag een Kamerdebat over Syrië bijwonen. Zaterdag spreekt de PvdA-ledenraad in Zwolle over de Miljoenennota en de JSF.