De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de nullijn voor ambtenaren volgend jaar. 

In de Miljoenennota en in de begroting van Binnenlandse Zaken was daar dinsdag nog sprake van, maar meteen erna maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bekend dat de nullijn van tafel is omdat hij extra geld heeft gevonden.

''Dat kan niet allebei waar zijn'', zei SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij wil uitleg van Asscher en van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), die verantwoordelijk is voor de ambtenarensalarissen.

De nullijn voor ambtenaren wordt volgens de kabinetsplannen vanaf 2015 pas echt afgeschaft. Vanaf dan zal het salaris van ongeveer één miljoen werknemers bij de overheid en in het onderwijs weer kunnen meestijgen met de inflatie. Vanaf volgend jaar is door het gevonden geld van Asscher echter al extra loonruimte mogelijk. 

Ook is er meer loonruimte door de versobering van pensioenen en ander secundaire arbeidsvoorwaarden.

2015

Vanaf 2015 zullen de lonen pas echt volledig met de inflatie kunnen meestijgen. Het ligt namelijk nog wel aan afspraken tussen werkgevers en werknemers of de looncompensatie volgend jaar ook daadwerkelijk in iedere sector wordt doorgevoerd, zo zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financien) later. 

Het kabinet moet de brief uiterlijk dinsdagmiddag 12.00 uur naar de Kamer sturen, zodat die betrokken kan worden bij de algemene politieke beschouwingen, het Kamerdebat met premier Mark Rutte over de kabinetsplannen.

Dossier Prinsjesdag | Overzicht van alle maatregelen