De aanleg van nieuwe natuurgebieden is goed voor de werkgelegenheid. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) kan dit elk jaar 1000 tot 1500 arbeidsplaatsen opleveren. 

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde natuurpact (pdf) waarbij Dijksma het beheer en ook de realisatie van het natuurnetwerk, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in handen legt van de provincies. 

"Alleen al het inrichten van nieuwe natuur is goed voor zeker duizend arbeidsplaatsen'', aldus Dijksma. Verder blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincies dat er 40.000 extra banen in wegenbouw, industrie of landbouw  kunnen bijkomen, als bedrijven in de buurt van natuurgebieden niet belemmerd worden.

Ook de grond die het Rijk al eerder kocht, wordt overgedragen aan de provincies. Tot en met 2017 is 800 miljoen euro beschikbaar, en daarna structureel 200 miljoen euro per jaar. 

Groene vingers

Wel kan 100 miljoen euro die voor 2014 en 2015 was gereserveerd vanwege het slechte economische tij pas in 2016 en 2017 worden uitgegeven.

Dijksma: "We temporiseren want het gaat economisch niet heel goed. Maar we doen wat we hebben beloofd. Het is bijzonder dat een bedrag naar achteren schuift, maar later wel terugkomt." Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde in Gelderland, zal er net als de natuurgroeperingen op blijven letten dat "van afstel geen uitstel komt''.

Tweede Kamerlid van de PvdA Lutz Jacobi reageert blij. "Dit kabinet heeft weer groene vingers en dat wordt nu concreet." In 2027 moet er zeker 80.000 hectare nieuwe natuur zijn bij gekomen.

Verzachting

Marc van den Tweel, directeur bij Natuurmonumenten, noemt het natuurpact een "verzachting van de pijn".

"We komen uit een periode van forse en intensieve bezuinigingen op natuurbeheer", zei hij. "Dat kunnen we niet wegpoetsen, het doet nog steeds een beetje zeer." Tegelijkertijd is het akkoord een pleister op de wonde. "Het goede nieuws is dat er voldoende geld is voor het beheer de komende periode. Dat is een ongelooflijk fijne constatering", zei Van den Tweel.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan dankzij het akkoord een groot aantal planten- en diersoorten duurzaam in stand worden gehouden en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het PBL heeft een zogeheten quickscan van het pact gemaakt en concludeert dat met het akkoord het natuurbeleid weer vlot wordt getrokken.

Achteruitgang

Dankzij het akkoord stijgt het aantal soorten dat duurzaam in stand kan worden gehouden van 45 naar 65 procent. Voor een aantal soorten blijft er echter kans op achteruitgang en ook de internationale doelen zijn in 2027 nog niet in bereik.

Het PBL benadrukt verder dat de keuzes die de provincies gaan maken bij de uitvoering van het natuurbeleid 'cruciaal' zijn voor de doelen die moeten worden bereikt. "Als het beheer minder goed wordt uitgevoerd, zal de natuurkwaliteit drastisch verminderen", stelt het bureau. Als de provincies daarentegen extra geld vinden voor de uitvoering van de plannen kan dat juist weer goed zijn voor de natuur.