SNS Reaal schaft de boete af die normaliter betaald moet worden bij het versneld aflossen van de hypotheek.

Dat maakt de bank woensdag bekend aan NU.nl. Het kwijtschelden van de boete geldt alleen wanneer er sprake is van een schenking tot 100.000 euro. 

De bank komt hiermee tegemoet aan de kritiek van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Voorzitter Rob Mulder stelde woensdag tegen NU.nl dat "een dergelijke boete ongepast is in deze tijd waarin ruim een miljoen huiseigenaren kampen met een hypotheek die onder water staat."

Volgens de banken, verenigd in de Vereniging Nederlandse Banken (NVB), is de boete een vergoeding voor de gemiste inkomsten door het vroegtijdig terugbrengen van de lening waardoor toekomstige rente-inkomsten worden misgelopen.

Florius, een dochter van ABN Amro, heeft deze boete reeds afgeschaft. ABN Amro laat weten de situatie te bespreken, maar kan er nog geen uitsluitsel over geven. ING wijzigt het beleid desgevraagd niet.

Henk Krol

Eerder zei 50Plus-leider Henk Krol in een gesprek met NU.nl al dat banken moeten stoppen met het beboeten van consumenten die hun hypotheek versneld willen aflossen.

Hij vindt het 'schandelijk' dat de banken niet van zins zijn om de boete te schrappen. Krol: "Zijn dat de banken die de bevolking wél laten opdraaien voor hun fouten?"

Hij roept het kabinet op hierover met de banken in gesprek te gaan. "Banken stonden te dringen om geld van de overheid toen ze dat nodig hadden. Nu kunnen ze wat terug doen om de economie een duwtje in de rug te geven", aldus Krol. 

Hij gaat om opheldering vragen bij de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

PvdA

De PvdA juicht het toe als andere banken het voorbeeld van SNS willen volgen, maar wil het niet wettelijk verplichten. 

"Maar je kan je wel afvragen, als de ene bank het kan, waarom de andere dan niet", aldus Kamerlid Henk Nijboer. "De boete afschaffen past bij dienstbaar bankieren", zo vindt hij bovendien.

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat per 1 oktober de schenkingsvrijstelling wordt verruimd. Dit betekent dat het bedrag van belastingvrij schenken wordt verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro.

Ook kan iedereen hier nu gebruik van maken, terwijl het voorheen enkel gold voor ouders die aan kinderen wilden schenken. Een voorwaarde is dat het bedrag wordt besteed aan de aflossing van een eigen woning, een restschuld of een verbouwing.

Kosten

"Banken maken kosten als een hypotheek eerder wordt afgelost. Die kosten moeten linksom of rechtsom toch worden betaald", zegt de NVB-woordvoerder.

Hij wijst er verder op dat consumenten in ieder geval jaarlijks tot 10 procent van hun hypotheek boetevrij kunnen aflossen. Hypotheekverstrekkers zijn verplicht dit minimale percentage aan te houden.

Bij een hypotheek van 200.000 euro is dat 20.000 euro per jaar. "Sommige banken hanteren hiervoor zelfs een percentage van 20 procent", aldus de woordvoerder.

Balans

Maar volgens de VEH hebben banken ook voordeel als consumenten hun lening eerder aflossen. Dat vermindert voor beide partijen het risico.

"Een bank krijgt minder slechte hypotheken op de balans, dat is een verbetering. Daardoor kan er goedkoper geld worden geleend op de kapitaalmarkt, dat levert dus geld op", aldus de woordvoerder van VEH.

Verkeerde datum

Een opmerkelijk punt is dat er in de Miljoenennota waarin deze maatregel werd gepresenteerd, twee verschillende einddata worden genoemd.

Op pagina 12 staat dat de verruiming van de schenkingsvrijstelling loopt tot 31 december 2015. Op pagina 78 wordt als einddatum 1 januari 2015 genoemd.

"Vereniging Eigen Huis is onthutst dat in officiële stukken als de Miljoenennota verschillende data worden genoemd. In dit soort gevallen moeten burgers kunnen vertrouwen op de meest gunstige uitleg", aldus Mulder.

Een woordvoerster van het ministerie van Financiën bevestigt dat er een "typefout" is gemaakt in de Miljoenennota. De einddatum van 1 januari 2015 is de correcte datum, "zo staat het ook in het wetsvoorstel in het Belastingplan."