Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is somber over de mogelijkheid dat er nog deze kabinetsperiode begrotingsevenwicht zal ontstaan.

Dit heeft hij dinsdag gezegd in een interview met NU.nl.

Er is sprake van begrotingsevenwicht als het begrotingstekort niet hoger is dan 3 procent van het bruto nationaal product en de staatschuld onder de 60 procent ligt.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de uitwerking van het al aangekondigde bezuinigingspakket van 6 miljard euro gepresenteerd. Hiermee komt het kabinet volgend jaar uit op een begrotingstekort 3,2 procent en een staatsschuld van 76,3 procent. Daarmee overschrijdt het kabinet opnieuw Europese afspraken.

Zijn dit de laatste grote bezuinigingen van dit kabinet?

"Dat ligt er sterk aan of de economische groei verder aantrekt. Als dat zo is hoop ik dat we nu een stabiel begrotingsbeleid kunnen gaan voeren. We nemen ook nog heel veel maatregelen om hervormingen door te voeren; denk aan de pensioenen en sociale zekerheid of de arbeidsmarkt. Ook dat draagt bij aan een betere balans in de overheidsbegrotingen."

"Maar onze staatsschuld is te hoog en ik denk niet dat we daarin deze kabinetsperiode nog begrotingsevenwicht zullen bereiken."

"We zijn er dus nog niet, maar ik hoop wel dat dit soort extra ingrepen een stuk minder worden, of achterwege kunnen blijven."

PvdA-leider Diederik Samsom stelde vandaag in een reactie: "Met dit pakket moeten we op termijn nog maar zien of de economie weer zal groeien". Gelooft u wel stelliger dat dit pakket de economie weer zal stimuleren?

"We hebben volgend jaar als alle ramingen kloppen weer economische groei. Voorzichtig, maar het herstel is er.  We nemen een aantal maatregelen die echt optellen tot miljarden van publiek en privaat geld aan stimulerende maatregelen voor de economie."

"Pensioenvermogens die worden geïnvesteerd, extra ondersteuning van het mkb en voor de woningmarkt. We ondersteunen zeer gericht en vrij massaal de economische groei."

Bekijk het hele interview: 

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat inderdaad uit van een economische groei volgend jaar van een half procent. In het verleden klopten de prognoses van het CPB niet altijd. Durft u er dit jaar wel op te vertrouwen?

"We moeten ervan uit kunnen gaan van het CPB. Er zijn veel landen die jaloers zijn op zo'n economische denktank en rekenmachine. Soms zitten ze eronder, soms zitten ze erboven.  Maar we vertrouwen al jaren op ze, dus doen we dat dit jaar weer."

Uit de CPB-berekingen blijkt dat vooral de minima, zoals uitkeringsgerechtigden en ouderen, door de bezuinigingen worden geraakt. Waarom pakt u die groep mensen zo hard aan?

"Dat doen we niet. Sommigen verwijten ons zelfs dat we juist teveel nivelleren en de laagste inkomens teveel in bescherming nemen. Ik denk dat we een evenwichtige benadering hebben gekozen, maar waarbij we wel prioriteit hebben gegeven aan werken en de economie."

"Mensen die meer willen werken moeten daar wel wat aan overhouden. Arbeid moet lonen, dat is wat u terug kunt vinden in deze plannen."

De werkgevers hebben positief gereageerd op de plannen. De vakbonden zijn verheugd over het loslaten van de nullijn voor ambtenaren. Heeft u dat laatste ook ingevoerd om het sociaal akkoord, dat onder druk stond, te redden?

"Nee, we hebben het óók gedaan omdat de nullijn in sommige sectoren al vijf jaar gold, waardoor het gat met de ontwikkelingen in de marktsector erg groot werd. Op een gegeven moment moet je dit instrument ook niet meer willen inzetten."

"Daarom hebben we in 2014 een loonsombenadering ingesteld waardoor weinig, maar wel enige loonruimte ontstaat. En in 2015 is er weer gewoon loonbijstelling."

Bij de presentatie van de Miljoenennota stelde u heel duidelijk dat we moeten bezuinigen om ervoor te zorgen dat we niet teveel rentes betalen. Maar moeten we niet gewoon bezuinigen van Brussel?

"We hebben in Nederland een lange traditie van de overheidsfinanciën op orde houden. Daar hebben we Brussel helemaal niet voor nodig. Het kabinet vindt echt zelf dat we de begroting op orde moeten brengen."

"De hoge staatsschuld kost ons aan rente nu 11 miljard euro per jaar. Dat zou ik liever willen investeren in onderwijs of sociale voorzieningen. Nu gooien we dat geld gewoon het raam uit, je bent het kwijt."

Wat denkt u dat Nederland nodig heeft om de economie er weer bovenop te helpen?

"Dat de politiek gaat samenwerken. Onze bereidheid daartoe is daar zeker. Daarom hebben we dit najaar een druk programma zodat veel wetten nog dit jaar in de Eerste en Tweede Kamer kunnen worden behandeld."