De Raad van State is zeer kritisch over de plannen van het kabinet voor volgend jaar om de overheidsfinanciën op orde te brengen. 

De onafhankelijk adviseur van de regering betwijfelt of de maatregelen ''tijdig en voldoende zullen zijn'' gezien de omvang van de problemen en de urgentie van de situatie.

Dat stelt de Raad van State in een dinsdag gepubliceerd advies over de Miljoenennota 2014, die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

De oplopende kosten in de zorg en de sociale zekerheid ''dreigen ten opzichte van de economische groei en andere dringende overheidsuitgaven disproportioneel te worden'' en belemmeren de aanpak van andere problemen.

Lange termijn

Volgens het adviesorgaan is het noodzakelijk om de aard en omvang van de collectieve voorzieningen tegen het licht te houden zodat het systeem dat overblijft op langere termijn kan blijven bestaan. 

Daarbij moet worden gekeken wat echt nog voor iedereen moet gelden en wat aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen en bedrijven kan worden overgelaten. De Raad van State wijst erop dat het daarbij behulpzaam kan zijn om ons stelsel te vergelijken met buurlanden als Duitsland.

''Het bieden van een helder en reëel zicht op onvermijdelijke verdere aanpassingen van collectieve uitgaven is de enige begaanbare weg naar perspectief en daarmee naar herstel van vertrouwen'', schrijft de Raad van State.

Traag

Het orgaan signaleert dat het kabinet wel degelijk maatregelen neemt om de schatkist op orde te brengen, onder meer door extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Het is echter de vraag of deze ingrepen niet te beperkt zijn en te traag worden doorgevoerd.

Volgens de Raad van State bestaat daardoor het risico dat er steeds opnieuw extra maatregelen moeten worden genomen, waaronder verdere lastenverzwaringen.

Liveblog | Bericht troonrede l Politieke reacties op troonrede |Miljoennota

Dossier Prinsjesdag | Alle beelden Prinsjesdag