Alexander Pechtold zegt geen zin meer te hebben om constructief met het kabinet mee te denken. 

De D66-leider zegt dat dat toch niet wordt gewaardeerd. Hij zegt dat dinsdag in een interview met het Financieele Dagblad.

''Ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om! Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons. Welke van onze standpunten wil Rutte-II steunen? Laat het kabinet bij het debat over de miljoenennota over één van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten.''

Pechtold wil onder meer dat het kabinet meteen begint met arbeidsmarkthervormingen. Dat kan volgens hem makkelijk, omdat werkgevers en bonden het sociaal akkoord al min of meer hebben doodverklaard.

''De bonden dreigen met acties vanwege de nullijn voor ambtenaren en werkgeversvoorman Bernard Wientjes beschouwt lastenverzwaring als het eind van het sociaal akkoord.'' Beide maatregelen staan in de miljoenennota, aldus Pechtold. ''Het kabinet moet zich niet laten bang maken. Laten de bonden het Malieveld maar vol krijgen. Ik moet dat nog zien.''

Openbreken

Pechtold drong er al eerder op aan het sociaal akkoord, waarin de hervorming van de WW wordt afgezwakt en uitgesteld, open te breken. Het liefst zou hij zien dat de duur van de WW volgend jaar al daalt van 38 naar 32 maanden. Dat bespaart volgens hem zo'n 500 miljoen.

Verder wil Pechtold dat de 800 miljoen die de aangekondigde bezuiniging op de financiële kindregelingen oplevert, in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Ook de 800 miljoen die het kabinet bespaart door invoering van het sociaal leenstelsel moet naar onderwijs en innovatie.

Steunen

Pechtold zegt in beginsel het kabinet best te willen steunen bij het bezuinigen van 6 miljard extra in 2014. Wel vraagt hij zich af of maatregelen als het bevriezen van ambtenarensalarissen wel structureel zijn. Ook noemt hij de lastverzwaring van 3 miljard erg fors.