De PvdA maakt zich schuldig aan 'pure misleiding' door te stellen dat er in het nieuwe asielregime minder vreemdelingen zullen worden opgesloten.

Dat zegt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen tegen NU.nl. Volgens haar zijn de plannen van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vooral een opsomming van zaken die al geregeld zijn.

"Op dit moment zitten er ruim negenhonderd mensen opgesloten en dat blijft ook in de toekomst zo. Zelfs als zij niets verkeerd hebben gedaan", aldus de SP'er.

Afgelopen vrijdag presenteerde Teeven zijn plannen, nadat regeringspartij PvdA eerder stevig had aandrongen op een 'humaner' asielbeleid.

Minder cellen

Het aantal cellen dat beschikbaar is voor asieldetentie wordt in de plannen teruggebracht van ruim 2.000 naar 933. 

Uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt echter dat het aantal vreemdelingen in bewaring al jaren daalt. In 2012 zaten er nog slechts 949 vreemdelingen vast.

Volgens de PvdA moet nog blijken hoeveel vreemdelingen er door het nieuwe beleid nog vastzitten.

Meewerking

Vreemdelingen worden straks alleen vastgezet als zij niet meewerken aan hun terugkeer, er een reëel risico is op onttrekking van toezicht en er uitzicht is op terugkeer.

Verder worden gezinnen met minderjarige kinderen straks helemaal niet meer in vreemdelingenbewaring genomen, behalve als zij zich aan het toezicht onttrekken.

Ook daar is volgens Gesthuizen geen sprake van nieuw beleid. "Teeven zegt dat kinderen straks alleen in het uiterste geval in de cel belanden, maar dat is nu ook al zo. Daarvoor zijn er gezinsopvangslocaties."

Buiten schuld

Het beleid voor uitgeprocedeerden die buiten hun schuld niet terug kunnen naar het land van herkomst wordt niet versoepeld, terwijl de PvdA-ledenraad hier eerder wel om had gevraagd. 

Een verduidelijking van de procedures zorgt er volgens PvdA-Kamerlid Marit Maij voor dat er twee keer zoveel buitenschuldvergunningen kunnen worden afgegeven.

Dit zou blijken uit een opsomming van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) die aanbevelingen deed om de buitenschuldprocedure te verbeteren. Teeven nam veel van de aanbevelingen over.

Onzin

Volgens Gesthuizen is dit onzin. "Er is geen nieuwe procedure, mensen worden beter geïnformeerd; wellicht levert dat een paar extra vergunningen op."

Ze vindt dat de staatssecretaris vreemdelingen die een jaar lang tevergeefs hebben meegewerkt aan terugkeer een verblijfsvergunning moeten krijgen. De ACVZ had dit voorgesteld, maar Teeven nam dit advies niet over.

Proeven

Verder zijn volgens Gesthuizen onder Leers al proeven gestart met alternatieven voor vreemdelingenbewaring, zoals borgsom of meldplicht, en sluit Teeven niet uit dat er alsnog visitatie (lichamelijk onderzoek) zal plaatsvinden.

Gesthuizen ziet door al deze punten geen verandering in het beleid. "Vreemdelingendetentie blijft bestaan en voor vreemdelingen die niet kunnen terugkeren naar hun eigen land wordt geen oplossing gezocht", stelt ze.

Maij zegt in een reactie 'teleurgesteld' te zijn dat de SP de verbeteringen niet ziet. "Het beleid wordt humaner. Na jaren waarin het asiel- en vreemdelingenbeleid steeds strenger is geworden, is dit na het kinderpardon een nieuwe stap vooruit om het beleid weer humaner en rechtvaardiger te maken."