Het CDA wil bij wet regelen dat de overheidsuitgaven automatisch niet meer stijgen als het begrotingstekort meer is dan 3 procent.

CDA-leider Sybrand Buma pleit daar zaterdag voor in een interview in de Volkskrant. Hij stelt ook voor om toch de nullijn in de zorg in te voeren.

Buma herhaalt dat hij tegen verdere lastenverhogingen is. ''Heel Nederland zit op de nullijn, behalve de overheid. Ik wil bij wet vastleggen dat als de tekorten groter zijn dan 3 procent, de rijksoverheid er geen geld bij krijgt."

"Hou dat vol tot 2017 en het scheelt 6 miljard euro. Je kunt overwegen hetzelfde voor zorg en sociale zekerheid te doen. Zo ontstaat ruimte voor lastenverlichting.''

Accijnzen

Hij hekelt ook de verhogingen van accijnzen en het bevriezen van belastingschijven, zoals het kabinet van plan is. Mede daarmee bekostigt het kabinet de loonstijging in de zorg, aldus Buma.

''Daarom snap ik Ton Heerts van de FNV niet. De nullijn en belastingverlichting zijn beter voor de portemonnee dan loonstijgingen en groei van de overheid. De nullijn in de zorg levert 1 miljard euro op. Het is ook redelijk: een agent werkt niet minder hard dan iemand in de zorg.''

Extra uitgaven

Buma pleit er verder voor om extra uitgaven die in het regeerakkoord zijn afgesproken te schrappen. Dat scheelt volgens hem 1,7 miljard euro. ''Zoals dat fonds voor ontwikkelingssamenwerking, waar 250 miljoen euro staat ingeboekt in de komende 3 jaar. Schrap ook het banenplan van 300 miljoen euro. Ze maken banen kapot om banen te scheppen. Ik wil minder beleid.''

De CDA-leider ziet zijn voorstellen als een beter alternatief voor de plannen die het kabinet komende dinsdag met Prinsjesdag gaat presenteren. ''Wat ik nu breng is in feite de agenda die Lubbers al had, en Jan Peter Balkenende in zijn eerste periode. Het is een kwestie van de overheid intomen, de economie laten aantrekken en zo de samenleving versterken.''

Zware herfst

Buma steekt de hand uit richting het kabinet, op verkiezingen zit hij naar eigen zeggen niet te wachten. Hij acht het goed mogelijk dat het kabinet de zware herfst in de Senaat, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben, overleeft. Maar goed luisteren naar het CDA is dan wel verstandig. ''Als het kabinet onze kant op komt, komt Nederland verder.''

SP-leider Emile Roemer noemde de voorstellen van Buma zaterdag in Spijkers met koppen ''heel erg onverstandig" omdat de hoogte van de overheidsuitgaven dan bij wet geregeld worden en niet meer wordt gekeken naar wat de economie nodig heeft. "Hoe dom kun je zijn? Ik kan me absoluut niet voorstellen dat het kabinet in deze richting mee gaat denken."

Jaap Smit, voorzitter van vakcentrale CNV, wees er in TROS Kamerbreed op dat in het overleg over cao's over het salaris gepraat wordt. Hij noemde de uitspraken van Buma ''niet handig".