Minister Stef Blok (Wonen) introduceert een nieuw puntenstelsel om woningen te waarderen voor het bepalen van de huurprijs. Dit moet ten opzichte van de plannen uit het regeerakkoord leiden tot minder grote schokeffecten.

Dit liet Blok vrijdag weten na bespreking in de ministerraad.

In het nieuwe systeem wordt wel rekening gehouden met de populariteit van de woonplaats, maar verandert de voorgenomen grondslag (4,5 procent van de WOZ-waarde) ten opzichte van de plannen uit het regeerakkoord.

In het nieuwe plan bepaalt de WOZ-waarde nog maar een klein deel van de woningwaardering.

Schokken

Het plan moet zorgen voor minder grote verschillen in de huurprijs van huurwoningen dan in de uitwerking van de plannen uit het regeerakkoord. "Dit nieuwe systeem zal niet leiden tot hele grote schokeffecten", zo lichtte Blok toe. 

De kritiek op de oorspronkelijke plannen van het kabinet was namelijk dat de plannen zouden leiden tot flink hogere huren in populaire woongebieden als de Randstad.

Met het nieuwe systeem zullen huurwoningen in de populaire gebieden ook duurder worden dan die op het platteland, maar zal dit geleidelijker zijn dan in eerste instantie het geval was. 

Dit blijkt volgens Blok uit de berekeningen naar de effecten van het nieuwe systeem. Het nieuwe puntensysteem wordt op 1 juli 2014 ingevoerd. 

Nieuwe huurders

Blok benadrukt dat een huurstijging in het nieuwe systeem niet geldt voor zittende huurders, maar alleen voor nieuwe huurders.

"De huur mag voor zittende huurders niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage."

Het kabinet wil het puntenstelsel aanpakken om de huizenmarkt beter te laten functioneren, zo stelde premier Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. 

"De gewildheid en locatie van een woning komen in het huidige stelsel niet goed tot uitdrukking", aldus Blok. 

Problemen

Blok had al aangekondigd te gaan kijken naar een andere invulling ten opzichte van de plannen in het regeerakkoord, omdat landelijke invoering problemen voor sommige corporaties zou kunnen veroorzaken. 

Het Centraal Planbureau en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kwamen allebei met totaal andere berekeningen van de effecten van de plannen uit het regeerakkoord.

Zo berekende het CPB dat 2,5 miljard aan extra huurinkomsten kan worden opgehaald, genoeg om de aangekondigde verhuurdersheffing van 2 miljard te kunnen betalen. Het CFV ging juist uit van 600 miljoen minder huurinkomsten.

Het verschil zat er vooral in dat het CPB uitgaat van groei en het CFV van daling van de woz-waarde.

Eenvoudiger

Volgens Blok is het nieuwe systeem vooral eenvoudiger. "De waarde van een huis hangt nu nog af van ingewikkelde factoren als de afstand tot bushalte. Probleem met het puntenstelsel is ook dat de kwaliteit van een woning slecht tot uiting komt", aldus Blok.

De koepel van woningcorporaties, Aedes reageert tegenover NU.nl positief op de plannen. "Blok heeft er goed naar gekeken dat de aanpassing nu nauwelijks nog tot schokeffecten leidt. Het niveau van de maximale huren blijft landelijk gelijk", zo laat een woordvoerder weten.

Woningcorporaties

Wel is de koepel kritisch op het vervallen van zogenaamde schaarstepunten, waarbij woningen in gemeenten met woningnood meer huur mochten vragen. In het nieuwe systeem wordt de prijs per punt verhoogd.

"In feite worden de schaarstepunten zo over alle woningen uitgesmeerd", aldus Aedes. De koepel had liever gezien dat de schaarstepunten op basis van de WOZ-waarde herverdeeld zouden worden. "Dat past beter bij de intentie om de populariteit van de huizen een grotere rol te laten spelen in de huurprijs", zo vindt Aedes.

Blok laat weten na twee jaar het nieuwe systeem te evalueren.