Alle akkoorden die het kabinet de afgelopen maanden sloot, zijn ten koste gegaan van de daadkracht van het kabinet-Rutte.

Dat stelt D66-leider Alexander Pechtold vrijdag in NRC Next. Pechtold vindt dat het kabinet de regie ''moet terugpakken van de polder''.

''De oorspronkelijke daadkracht uit het regeerakkoord is vermalen in nieuwe, zwakkere akkoorden. Waar het kabinet draagvlak zocht, vond het remkracht. Het kabinet moet terug naar de duidelijke, zelfbewuste koers, zoals vastgelegd in het regeerakkoord'', aldus Pechtold.

''De kloof tussen de ideologische wens om te polderen en de beleving van mensen is groot: mensen verwachten daadkracht in deze economisch moeilijke tijden, geen eindeloze overleggen en afgezwakte, uitgestelde compromissen. Nu hebben we een halfbakken beleid van uitgestelde hervormingen en ambities waarvoor velen medeverantwoordelijk zijn, maar waarvoor niemand verantwoordelijkheid draagt.''

Polder

Het sociaal akkoord, zorgakkoord, onderwijsakkoord en energieakkoord zijn dan wel gesloten, maar Pechtold wijst erop dat werkgevers en werknemers verdeeld zijn. Hij vindt dat het kabinet ''de sleutels van het economisch motorblok moet terugpakken van de polder''.

Pechtold stoort zich aan werkgeversvoorman Bernard Wientjes die een oproep deed om het eerder gesloten sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en kabinet geen onderdeel te laten worden van politieke spelletjes. ''Onwillekeurig denk ik op dat soort momenten: wie heeft hier de democratisch gelegitimeerde macht'', aldus de D66-leider.

Brokstukken

Hij meent verder dat de regeringspartijen minder dan vroeger kunnen rekenen op steun van bevlogen leden van bijvoorbeeld vakbonden en milieuorganisaties.

''Als ik voor mezelf spreek: ik ben lid van de ANWB, omdat ik weinig verstand heb van wat er onder de motorkap gebeurt, niet omdat ik een politieke lobby wil tegen tolpoortjes of voor rekeningrijden. De nieuwe zuilen zijn te verkruimeld om het beleid van VVD en PvdA te stutten. Niettemin perken de brokstukken van de zuilen de mogelijkheden om tot politiek draagvlak te komen wel sterk in.''