Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet een ruimer asielbeleid gaat voeren voor Syrische vluchtelingen. 

Dit bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. 

Zo steunde de kabinetspartij PvdA een motie van de ChristenUnievoor het toelaten van 250 extra Syrische vluchtelingen. Op dit moment kunnen er dit jaar 50 en volgend jaar 100 vluchtelingen uit Syrië zich in Nederland vestigen. 

Ook de oppositiepartijen SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben er bij het kabinet op aangedrongen meer Syrische vluchtelingen toe te laten.

Regio

Volgens staatssectretaris Fred Teeven (Justitie) heeft Nederland nu echter al moeite deze vijftig plekken op te vullen. Hij wees het verzoek van de PvdA dan ook af. Volgens hem is het kabinetsbeleid om vluchtelingen juist in de regio op te vangen. Ook de VVD, CDA en SGP zijn voorstander van het opvangen van vluchtelingen in de regio. 

Wel stelde hij "zijn ogen niet te sluiten" voor de ontwikkelingen in Syrië en eventueel bereid zijn om te onderzoeken of er extra maatregelen nodig zijn. 

Bijdrage

Teeven liet weten wel een coulant asielbeleid voor Syriërs te voeren die zich zelf in Nederland melden. Dat waren er in de afgelopen anderhalf jaar 1300, waarvan het merendeel een verblijfsvergunning heeft gekregen. 

Hij liet verder weten dat Nederland 59 miljoen euro bijdraagt voor opvang in Syrische buurlanden. 

Inmiddels zijn er binnen Syrië ruim vier miljoen vluchtelingen en worden in buurlanden Libanon, Turkije, Jordanië en Irak opvang geboden aan circa twee miljoen Syrische vluchtelingen.