Het kabinet gaat het beleid voor asielzoekers die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar het land van herkomst niet versoepelen.

Dit melden RTL Nieuws en De Telegraaf donderdag. Naar verwachting zal de ministerraad hier vrijdag over besluiten.

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zegde de Kamer in het voorjaar toe een plan te maken voor een 'humaner' asielbeleid, nadat de Russische activist Alexander Dolmatov zelfmoord pleegde in zijn cel. 

Volgens de Inspectie voor Veiligheid en Justitie gingen hier een keten aan fouten door de asielketen aan vooraf. De zaak leidde tot een verhit debat in de Tweede Kamer.

Activiteiten

In het nieuwe beleid worden vreemdelingen minder snel vastgezet en krijgen asielzoekers in detentie meer vrijheid. Ook zou er een zwaarder regime komen voor notoire lastplakken in vreemdelingendetentie en worden  er activiteiten georganiseerd om de tijd in hechtenis draaglijker te maken.

Het aantal cellen dat beschikbaar is voor asieldetentie zou worden gehalveerd. Onder meer de detentie op Schiphol zou worden beperkt.

Nu worden asielzoekers daar direct in hechtenis genomen, in het nieuwe regime zal er voor gezinnen met kinderen sneller alternatief onderdak worden geregeld.

Adviescommissie

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) adviseerde eerder al om het buitenschuldbeleid niet te verruimen.

"Wij hebben geen zaken gevonden waarbij een asielzoeker aan de voorwaarden voldeed, maar geen verblijfsvergunning kreeg", aldus ACVZ-voorzitter Adriana van Dooijeweert bij de presentatie van het rapport in juli.

Volgens haar moet het buitenschuldbeleid alleen gelden voor zij die echt niet terug kunnen keren. Ook zijn er volgens de ACVZ maar weinig landen zijn die hun onderdanen niet terugnemen.

Sommige landen accepteren geen onderdanen die gedwongen moeten terugkeren, maar volgens de commissie is een belangrijke voorwaarde voor de buitenschuldvergunning juist dat een asielzoeker er alles aan heeft gedaan om vrijwillig terug te keren.

Consequenter

De adviescommissie stelde verder dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) consequenter moet zijn in de uitvoering van het buitenschuldbeleid.

Zo zou er door onduidelijkheid over de voorwaarden in vergelijkbare gevallen verschillend zijn gehandeld en zouden afwijzingen in veel zaken niet goed zijn gemotiveerd.