Het kabinet houdt het Syrische regime van Bashar al-Assad met een "aan zekerheid grenzende werkelijkheid" er voor verantwoordelijk dat het op 21 augustus gifgas heeft ingezet tegen zijn eigen burgers. 

Dit heeft minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) donderdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Eerder wilde het Timmermans hier nog geen stevig standpunt over innemen, waar andere landen als de Verenigde Staten en Groot-Britannië dit wel deden. 

Maar inmiddels is het kabinet na bestudering van informatie van bondgenoten hier wel van overtuigd. Hij kreeg na een oproep richting de bondgenoten afgelopen zaterdag aanvullende informatie van de VS, zo lichtte hij mondeling toe in de Tweede Kamer.

Volgens Amerikaanse gegevens vielen bij de gifgasaanval op enkele buitenwijken van Damascus 1.429 doden.

Ingreep

De Amerikaanse president Barack Obama zoekt naar steun voor een kleinschalige militaire ingreep in Syrië. Rusland en Syrië kwamen tot het akkoord om de chemische wapens onder internationaal toezicht te brengen.

Maar in de internationale gemeenschap zijn ook vraagtekens gerezen over de mogelijkheid dat dit een handige uitstelmethode is van Assad en Rusland, dat de Syrische president blijft steunen.

Verkennen

Timmermans heeft altijd gezegd de lijn van de Verenigde Naties te willen volgen bij een eventuele militaire ingreep in het land. De VN wil het eigen onderzoek naar de aanval afwachten, waarna de Veiligheidsraad tot een eventueel akkoord over militair ingrijpen moet komen.

De minister roept het in de brief 'bemoedigend' dat de vijf permanente leden nu een gezamenlijk actie verkennen. Wel noemt hij het nog 'te vroeg' om conclusies te trekken over de vraag of de Veiligheidsraad hier daadwerkelijk voldoende overeenstemming voor vindt.

"Ook moet niet uit het oog worden verloren dat een duurzame politieke oplossing van het conflict hiermee nog niet binnen handbereik is", zo laat Timmermans weten.

Scepsis

Timmermans stelt daarnaast dat Syrië zo spoedig mogelijk moet aangeven wat de precieze locatie, de hoeveelheden en van welk type de chemische wapens in het arsenaal zijn. Dit moet het land doen om de "in de ogen van het kabinet gerechtvaardige scepsis" over het land te overwinnen, aldus Timmermans. 

Daarna moeten die locaties beveiligd worden. "Daarnaast moet een plan worden ontwikkeld om die voorraden uiteindelijk te vernietigen", zo schrijft de minister. Ook vindt hij dat Assad voor het Internationaal Strafhof moet verschijnen. 

De ChristenUnie heeft aangekondigd een nieuwe vertrouwelijke briefing te willen door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Een soortgelijke bijeenkomst begin deze maand leverde volgens de Kamerleden weinig nieuws op.

Vluchtelingen

In een debat in de Tweede Kamer donderdag werd door verschillende politieke partijen daarnaast aangedrongen op een ruimer asielbeleid voor Syrische vluchtelingen.

Zo steunde de kabinetspartij PvdA een motie van de ChristenUnievoor het toelaten van 250 extra Syrische vluchtelingen. Op dit moment kunnen er dit jaar vijftig en volgend jaar honderd vluchtelingen uit Syrië zich in Nederland vestigen. 

Volgens staatssectretaris Fred Teeven (Justitie) heeft Nederland nu echter al moeite deze vijftig plekken op te vullen. Hij wees het verzoek van de PvdA dan ook af.

Dossier Syrië

Achtergrond: Wat zijn chemische wapens?