Volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) is er geen verschil van mening tussen haar en officieren van de krijgsmacht.

De bewindsvrouw schrijft dat donderdag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een kritisch artikel van generaal-majoor buiten dienst, Harm de Jonge.

De oud-militair stelde deze week in dagblad Trouw dat de bewindsvrouw meer zou moeten investeren in de vertrouwensband met het personeel. Ook uitte hij kritiek op de bezuinigingen bij het ministerie die zouden getuigen van ''weinig visie''.

Hennis heeft inmiddels De Jonge gesproken. Ze hebben vastgesteld ''dat van een tegenstelling tussen officieren en de minister geen sprake is''. De Jonge is voorzitter van de Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en Middelbaar- en Hoger Burgerpersoneel.

Bezuinigingen

De minister zegt ''alle begrip'' te hebben voor de zorgen van het personeel over mogelijke bezuinigingen. Ze komt binnenkort met een toekomstvisie voor de krijgsmacht. Bij de opstelling en uitwerking daarvan wordt nauw samengewerkt met de commandanten. ''Gezamenlijk staan wij voor de koers die Defensie inslaat.''

Defensie kreeg onder het kabinet-Rutte I een bezuiniging van 1 miljard euro voor de kiezen. Onlangs meldde het ministerie nieuwe tegenvallers die oplopen tot ruim 330 miljoen in 2018.

Debat

Kamerlid Gert-Jan Segers van Christen Unie laat weten met een korte brief geïnformeerd te zijn door Hennis en hier geen genoegen mee te nemen. "Ik heb niet gevraagd of ze al haar inhoudelijke voorstellen nu al met de Kamer wil delen, maar of ze de zorgen van haar eigen defensiepersoneel serieus wil nemen", aldus Segers.

"Die zorgen zijn er al jaren door de gehele organisatie. Ik kan daarom geen genoegen nemen met de mededeling dat er een gesprek is geweest met de officierenvereniging en zal vandaag wederom aandringen op een debat.”