Bestuurders en volksvertegenwoordigers  van de Partij van de Arbeid (PvdA) zijn grotendeels tegen boren naar schaliegas in Nederland. Een meerderheid van de VVD-bestuurders is juist voorstander.

Dat blijkt onderzoek in opdracht van NU.nl, uitgevoerd door Overheid in Nederland.

Uit een enquête onder ruim 1.700 bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten (B&W, raadsleden), bestuurders van de provincies (GS, statenleden), waterschapbestuurders (DB, AB) en Kamerleden (Eerste, Tweede en Europarlement) blijkt dat nog geen vijfde van de PvdA'ers voorstander is.

Schaliegas is aardgas dat met een omstreden methode te winnen is uit keiharde leisteenlagen in de diepe ondergrond. Er bestaan vooral zorgen over drinkwatervervuiling, maar ook over trillingen, bodemdaling en gaslekken.

Van de bestuurders van regeringspartij PvdA noemt 45 procent zich tegenstander van schaliegaswinning. 37 procent is zelfs sterk tegenstander. PvdA'ers maken zich zorgen om de gevolgen voor het milieu. Ze zien energie verkregen door zon en wind als betere alternatieven, die nu worden vertraagd door de aandacht voor schaliegas.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Overheid in Nederland. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

VVD

Opvallend is het contrast met de bestuurders van coalitiegenoot VVD. Onder de VVD-bestuurders is 70 procent voorstander of sterk voorstander van schaliegaswinning. Als voordeel wordt vooral het zelfvoorzienendheid in de gasbehoefte van Nederland benoemd, waardoor de afhankelijkheid van Russisch gas zou afnemen.

Onder bestuurders van alle politieke partijen in Nederland bestaat veel weerstand tegen schaliegaswinning. In totaal is 71 procent van de ondervraagden tegen.

Risico op bodemvervuiling en grondverzakking wordt ook in deze groep als grootste nadeel gezien. Voorstanders benoemen vooral de groei in werkgelegenheid en de stimulans voor het bedrijfsleven in regio waar wordt geboord.