Het Centraal Planbureau (CPB) voorziet dat door de bezuinigingen en de overheveling van rijkstaken naar gemeenten, het niveau van voorzieningen lager kan komen te liggen dan maatschappelijk wenselijk is.

Dit laat het CPB woensdag weten na een onderzoek in opdracht van het kabinet. 

Het CPB waarschuwt ervoor dat door de voorgenomen decentralisaties tussen de gemeenten kwaliteitsverschillen in de voorzieningen kunnen ontstaan.

Dit kan komen door een concurrentiestrijd in de strijd om de laagste prijs om een dienst aan te bieden. 

Kwaliteitsverschillen

Als deze kwaliteitsverschillen niet goed meetbaar zijn, kan het kwaliteitsniveau lager komen te liggen dan maatschappelijk wenselijk is, aldus het CPB. Volgens het bureau kan de concurrentiestrijd ook positief uitpakken als dit leidt tot een eerlijker prijs.

Het probleem kan volgens het CPB worden opgelost met maatwerk.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) becijferde dinsdag al de negatieve gevolgen van de kabinetsplannen voor lokale overheden. Deze zouden met een gat van ruim 6 miljard euro worden geconfronteerd.

Kleine gemeenten

Ook het CPB stelt dat gemeenten financieel in de knel kunnen komen te zitten. Dit geldt vooral voor kleinere gemeenten. 

Volgens het CPB hebben zullen deze kleinere gemeenten vooral moeite kunnen krijgen om de klappen op te vangen, omdat gemeenten hebben slechts beperkte mogelijkheden hebben om zelf meer inkomsten te genereren uit het eigen belastinggebied.

In de plannen van het kabinet worden taken als de jeugdzorg en de AWBZ per 2014 overgeheveld naar gemeenten. Dit is een bezuinigingsmaatregel, met deze overheveling gaan ook kortingen op de budgetten gepaard.

Het kabinet stelt in reactie dat het rapport een ‘helder inzicht in de bestaande kansen en risico’s’ biedt. In het voorjaar 2014 volgt er op verzoek van het kabinet een nieuw onderzoek van het CPB naar de gevolgen van het kabinetsbeleid.