Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) is geen voorstander van hogere accijnzen, maar vindt accijnsdifferentiatie om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren wel een interessant idee.

Dat zegt zij woensdag in een debat over biobrandstoffen in reactie op een bericht in De Telegraaf.

De ochtendkrant schreef dat Mansveld zou overwegen de accijnzen op diesel en benzine extra te verhogen, zodat de tarieven op de relatief schone biobrandstoffen naar beneden zou kunnen.

De differentiatie is een idee van de commissie-Corbey, dat onderzoek deed naar het stimuleren van het gebruik van biobrandstoffen.

Mansveld zei hierover in een Kamerbrief: "Nu is het tarief voor bio-ethanol gelijk aan dat van fossiele benzine en het tarief van biodiesel is gelijk aan dat van fossiele diesel."

Differentiatie vindt zij daarom interessant, al wil ze zich wel richten op verschillende soorten biobrandstoffen. "Accijnsdifferentiatie voor verschillende types biobrandstoffen zou kunnen helpen om de betere soorten te stimuleren", aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris zei tijdens het debat dat zij in de loop van 2014 met voorstellen komt voor brandstofbeleid, maar dat daarbij uitgangspunt is dat automobilisten niet meer gaan betalen aan de pomp.

Weekers

Haar collega Frans Weekers (Financiën) zei bij een ander debat echter dat er in ieder geval geen sprake kan zijn van extra accijnsverhogingen.

Weekers benadrukte dat hij als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk is voor de accijnzen en hij voelt niks voor een extra verhoging.

Wel waren er al eerder afspraken gemaakt over een accijnsverhoging per 1 januari van 3 cent per liter voor diesel en 7 cent per liter voor lpg. Dit levert de schatkist 280 miljoen euro op. Daar bovenop komt nog een inflatiecorrectie.