Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen.

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dinsdagavond aan de Tweede Kamer.

Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden.

Van Rijn wil zo de gevolgen opvangen als volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt afgeschaft en de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo verdwijnt.

Mensen met een Wajong-uitkering krijgen door de verzachting straks 1.700 euro per jaar bovenop de zak- en kleedgeldnorm. En personen met een AOW-uitkering krijgen jaarlijks 950 euro bovenop die norm, aldus de staatssecretaris.

Doel voorbij

De Wtcg schiet volgens het kabinet zijn doel voorbij, omdat het geld niet bij de juiste mensen terecht komt. Volgens Van Rijn wordt nu niet gekeken of iemand echt meer kosten heeft door zijn ziekte of aandoening en kunnen gemeenten beter in beeld krijgen wat mensen nodig hebben en gerichter maatwerk leveren.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is gedeeltelijk tevreden. "Voor mensen en instellingen is dit goed nieuws. Die groep wordt hier behoorlijk mee geholpen'', zegt een woordvoerder.

"Voor thuiswonenden verandert er echter niets. Zij blijven inkomensachteruitgang houden. Gemeenten zitten enorm in geldgebrek en zij mogen zelf weten hoe ze het geld besteden aan voorzieningen binnen het sociale domein.''