De Europese Commissie bindt de strijd aan met niet-inheemse planten- en diersoorten.

Veel van deze soorten vormen een gevaar voor Europese soorten en brengen ecosystemen uit balans, constateert Brussel.

Bovendien veroorzaken uitheemse soorten jaarlijks voor meer dan 12 miljard euro aan schade, schat Brussel. Daaronder vallen bijvoorbeeld medische kosten als gevolg van een prik van een tijgermug of schade aan gebouwen en gewassen.

Dus wil het dagelijks bestuur van de EU samen met de lidstaten een lijst gaan opstellen met de soorten die de grootste bedreiging zijn voor de Europese natuur. Maandag presenteerde Europees commissaris Janez Potocnik de plannen.

Na een rangschikking kan een aantal van deze soorten uit de EU geweerd worden. Dan zouden deze soorten niet meer geïmporteerd, gekocht, gebruikt of verkocht mogen worden.

De EU-lidstaten moeten elkaar zo snel mogelijk op de hoogte brengen als een zorgwekkende plant of diersoort wordt ontdekt. Bovendien moet het land actie ondernemen de soort uit te roeien.

Europa telt naar schatting 12.000 niet-inheemse soorten.