Met de nieuwe pensioenplannen van het kabinet wordt het opbouwen van 1 euro pensioen ongeveer 50 procent duurder. Dit stelt het pensioenfonds ABP maandag tegenover NU.nl na eigen berekeningen.

Het fonds voor ambtenaren, met 2,8 miljoen deelnemers en 286 miljard euro aan vermogen het grootste fonds van Nederland, pleit daarom voor een andere berekening van de pensioenpremie dan het kabinet heeft voorgesteld. Al eerder heeft ABP laten weten het niet met de plannen eens te zijn.

Het kabinet heeft voorgesteld om de pensioenpremie, die betaald wordt door werkgevers en werknemers, op een nieuwe manier te berekenen. Er wordt uitgegaan van de actuele rente en niet van een vaste rekenrente.

Het kabinet wil op termijn 2,9 miljard euro bezuinigen door de verlaging van de pensioenopbouw en de pensioenpremie.

Premie

Maar volgens het ABP gaat de premie met de plannen juist "sterk omhoog". Het fonds pleit daarom nogmaals voor het instellen van een vaste rekenrente.

In de plannen van het kabinet worden de eisen voor de pensioenfondsen strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vaststaat dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven betalen.

Ander systeem

Nieuw is dat de pensioenfondsen kunnen overstappen op een ander systeem. Ze mogen dan wat meer risico's nemen bij hun beleggingen, maar kunnen daardoor ook minder garanties bieden. Wel kan het pensioenfonds in dit laatste geval eerder aangepast worden aan de inflatie dan in het oude contract.

Met de plannen wil het kabinet het pensioenstelsel toekomstbestendiger maken, zodat het pensioen eerlijker over generaties wordt verdeeld.

In de eigen berekeningen van het ABP gaat in de premie in het geval van het oude systeem met 47 procent omhoog en in het nieuwe systeem met 37 procent.

Als de premie daadwerkelijk omhoog gaat, zou de overheid er als grote werkgever "honderden miljoenen euro's" meer aan kwijt zijn, zo liet de pensioensector eerder al weten. Het ABP vindt dat er meer ruimte moet zijn om beleggingsrisico's te nemen in het nieuwe contract.

Vaste rekenrente

Het ABP pleit daarnaast voor de herinvoering van een vaste rekenrente, waarmee de berekening van het toekomstige vermogen van een fonds (dekkingsgraad) wordt vastgesteld.

Ook de Sociaal Economische Raad (SER) heeft al eerder gepleit voor zo'n vaste rekenrente.

Volgens critici is het echter een risico dat bij zo'n vaste rekenrente de rente te hoog wordt vastgesteld, waardoor het risico te veel op volgende generaties wordt afgeschoven.

De berekeningen van het ABP zijn gemaakt nadat staatssecretaris Jetta Klijnsma, die in het kabinet verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid, de pensioensector de gelegenheid gaf te reageren op haar plannen.

Klijnsma is van plan nog voor de kerst te komen met een definitief wetsvoorstel voor de pensioenen.

Pensioenfondsen

Het ABP pleit ervoor om de plannen tegelijkertijd te behandelen met de plannen die er ook liggen voor het nieuwe toetsingskader van de pensioenfondsen.

De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor pensioenfondsen, reageerde eind vorige week al bij NU.nl op de plannen. De  Pensioenfederatie wil dat Klijnsma helemaal afstapt van de twee verschillende pensioensystemen in haar nieuwe pensioenplannen en het plan van één systeem verder uitwerkt.  

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is juist voorstander van het nieuwe pensioencontract. Het fonds liet vrijdagavond weten niets in de tussenvorm van de federatie te zien. "Met het voorgestelde compromis gaan we eigenlijk op de oude voet verder'', aldus directeur Peter Borgdorff.

"Je legt een bodem van zekerheid, maar die kost zo veel geld, dat er veel te weinig overblijft om daarbovenop nog voldoende rendement te kunnen maken waarmee je de koopkracht op peil houdt. Het is een schijnoplossing", zo vindt Borgdorff.

Vijf vragen over nieuwe pensioenregels

Lees alles over pensioenen op NUgeld